Frøyværinger fikk ja til nytt oppdrettskonsept til 300 millioner

En tidligere Salmar-topp og tre frøyværinger står bak et nytt konsept for lakseoppdrett. Gustav Witzøes selskap Kvarv garanterer for finansieringen.

Dette er en tidlig modell av tanken.  Foto: Hydra pioneer

Sist fredag ga Fiskeridirektoratet tilsagn om fire utviklingstillatelser til konseptet «Produksjonstank», som kort fortalt er et delvis lukket oppdrettsanlegg i stål og glassfiber.