Studenter vil finne løsningen på å få fjernet plast fra havet

Fire NTNU-studenter har brukt sommeren på å forsøke å finne løsninger på problemet med plast i havet. Oppgaven har de fått fra Kongsberg Gruppen, og konklusjonen skal i august presenteres konsernledelsen.

Viktig sommerjobb: Fire NTNU-studenter har som sommerjobb å se hva som kan gjøres med all plasten i havet. Fra venstre: Laura Edvardsen, Helle Backer, prosjektansvarlig fra Kongsberg Ola Erik Fjellstad, Luciana Alves Musialak og Odin Dypdalen Kjærvik.  Foto: Morten Antonsen

Fire studenter bruker ni sommeruker i Kongsberg Seatex sine lokaler på Pirsenteret. Der kartlegger de hvilke løsninger som finnes for ulike problemstillinger knyttet til plast i havet, og i tillegg skal de se på forslag til løsninger hvor eksisterende teknologi tas i bruk.