Fullt på Torget under støttemarkering for Luftforsvarets musikkorps

Forslaget om å legge ned Luftforsvarets musikkorps skaper engasjement i kulturlivet i Trondheim.
Torodd Wigum dirigerte korpsene på Torget gjennom «Defilermarsj» og «Alt for Norge».  (Foto: RICHARD SAGEN)

Torodd Wigum dirigerte korpsene på Torget gjennom «Defilermarsj» og «Alt for Norge».  Foto: RICHARD SAGEN

Direktør Ivar Roger Hansen ved Ringve Musikkmuseum holdt appell.   (Foto: RICHARD SAGEN)

Direktør Ivar Roger Hansen ved Ringve Musikkmuseum holdt appell.   Foto: RICHARD SAGEN

Disse jentene fra Trondheim kommunale kulturskole kaller seg «The swinging clarinets».  (Foto: RICHARD SAGEN)

Disse jentene fra Trondheim kommunale kulturskole kaller seg «The swinging clarinets».  Foto: RICHARD SAGEN

Støttemarkering for Luftforsvarets musikkorps på Torget lørdag ettermiddag.  (Foto: RICHARD SAGEN)

Støttemarkering for Luftforsvarets musikkorps på Torget lørdag ettermiddag.  Foto: RICHARD SAGEN

Luftforsvarets musikkorps med kreativ underholdning fra Cirka teaters buss.   (Foto: RICHARD SAGEN)

Luftforsvarets musikkorps med kreativ underholdning fra Cirka teaters buss.   Foto: RICHARD SAGEN

Barn og voksne i alle aldre stilte opp for å støtte Luftforsvarets musikkorps.  (Foto: RICHARD SAGEN)

Barn og voksne i alle aldre stilte opp for å støtte Luftforsvarets musikkorps.  Foto: RICHARD SAGEN

Tillitsvalgt Øystein Herfindal ved Luftforsvarets musikkorps og Hovedtillitsvalgt Ola Ellefsen ved Forsvarets Fellestjenester (FFT) sier eventuell redusering og nedleggelse av Forvarets korps vil få ringvirkninger i og utenfor Forsvaret.   (Foto: RICHARD SAGEN)

Tillitsvalgt Øystein Herfindal ved Luftforsvarets musikkorps og Hovedtillitsvalgt Ola Ellefsen ved Forsvarets Fellestjenester (FFT) sier eventuell redusering og nedleggelse av Forvarets korps vil få ringvirkninger i og utenfor Forsvaret.   Foto: RICHARD SAGEN

Vilja og Une fikk være med Torodd Wigum opp på scenen. - Det er fint å ha et så proft korps som kan stå frem som forbilder for andre korps, sier Une.  (Foto: RICHARD SAGEN)

Vilja og Une fikk være med Torodd Wigum opp på scenen. - Det er fint å ha et så proft korps som kan stå frem som forbilder for andre korps, sier Une.  Foto: RICHARD SAGEN

Åsleik Engmark fotograferer korpset, mens for noen var lydnnivået litt for høyt.  (Foto: RICHARD SAGEN)

Åsleik Engmark fotograferer korpset, mens for noen var lydnnivået litt for høyt.  Foto: RICHARD SAGEN

Luftforsvarets musikkorps med kreativ underholdning fra Cirka teaters buss.   (Foto: RICHARD SAGEN)

Luftforsvarets musikkorps med kreativ underholdning fra Cirka teaters buss.   Foto: RICHARD SAGEN

Saken oppdateres.

Lørdag ettermiddag organiserte Ringve Musikkmuseum en støttemarkering for Luftforsvarets musikkorps. Torget ble raskt fylt opp av barn og voksne i alle aldre. Like før konferansier og dirigent Torodd Wigum skulle ønske velkommen, kom også minst åtte korps marsjerende inn gjennom folkemengden. Forrige gang undertegnede så like mange folk på Torget, var under VG-listekonserten tidligere i år.

«Vi skal blåse så det høres til Stortinget», het det i invitasjonen til arrangementet på Facebook.

Les også denne kronikken: Blås til forsvar!

- Berører alle

I sin langtidsplan for forsvarssektoren foreslår regjeringen å legge ned Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Kongelige norske marines musikkorps i Horten. I tillegg er det foreslått å redusere all aktivitet mot det sivile samfunnet ved Forsvarets resterende tre korps. Stortinget skal ta stilling til planen i november.

- Det var spesielt og rørende å se at så mange stilte opp, sier tillitsvalgt Øystein Herfindal for Luftforsvarets musikkorps.

- Dette berører alle, også dem som ikke vurderes nedlagt. Det er begynnelsen på slutten, sier hovedtillitsvalgt Ola Ellefsen ved Forsvarets Fellestjenester (FFT).

Han forteller at den enorme oppslutningen på lørdagens støttemarkering gir energi inn i de siste ukene før beslutningen skal tas. Ellefsen understreker at en eventuelt nedleggelse vil få ringvirkninger i og utenfor Forsvaret.

LES OGSÅ: - Det er en hån mot resten av Forsvaret å kjempe for Luftforsvarets musikkorps

- En ressurs

Dette poengterte også varaordfører Hilde Opoku (MDG) i sin appell.

- Korpset er en veldig viktig ressurs i samarbeid med andre aktører i Trondheim. Som symfoniorkesteret, kammermusikkfestivalen og andre. Ordninger som den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, og den kulturelle barnehagesekken har også svært god nytte av korpset.

Med forslaget forventer regjeringen å spare 70 millioner kroner. Opoku påpekte at det tilsvarer 1,5 promille av Forsvarets samlede budsjett.

- I den store sammenhengen mener vi i Trondheim kommune at det er småpenger. For hva er det egentlig som står på spill? For Trondheim og regionen vil nedleggelse av Forsvarets musikkorps får store konsekvenser for kulturlivet.

LES OGSÅ: - Et forsvar uten kultur er ingenting

Ikke bare taler

De tre appellene som ble holdt under markeringen ble grundig pakket inn i kulturelle innslag fra blant annet Luftforsvarets musikkorps, Trondheim Symfoniorkester, Trondheim kommunale kulturskole, Nidaros domkor, Nidarosdomens oratoriekor og Trondheim voksenensemble.

I tillegg dirigerte Torodd Wigum alle de oppmøtte korpsene, samt Luftforsvarets musikkorps, gjennom «Defilermarsj» og «Alt for Norge».

LES OGSÅ: Lover å ta opp kampen for forsvarsmusikken

Vil bevare historien

Initiativtakerne på Ringve Musikkmuseum håper Stortinget vil se at Forsvarets korps er en del av kulturarven, og et viktig bindeledd mellom Forsvaret og sivilsamfunnet.

- Vi mener korpsene, spesielt i Trondheim, representerer en verdi for musikk og kulturlivet. De har en bred spredningseffekt. Musikerne opptrer som lærere, og er en ressurs i andre sammenhenger, sier museumsdirektør Ivar Roger Hansen.

Han viser til at Forsvarets musikk fikk Kulturrådets ærespris for 2016, og mener det sender et sterkt signal om hva norsk kulturliv mener om korpsene.

På forsiden nå