Nå vil eiendomsinvestor Øyvind Christensen og resten av Dora 3 vise Trondheims befolkning tydeligere hva de har tenkt.

- Vi ønsker å lage en utstilling. Vi har verktøy som gjør at vi kan illustrere bygget både innvendig og utvendig, både anvendelse og arkitektur. Da kan folk flest komme og gjøre seg opp en mening om dette er til det bedre, sier Christensen.

Det var lørdag i forrige uke at Adresseavisen skrev om Dora 3s ønske om å bygge et «spektakulært signalbygg» i dokkbassenget på Solsiden, med klubb- og utescene kombinert med næringsvirksomhet.

Initiativet har fått til dels hard medfart, blant annet av naboer som er bekymret for lyd, vannspeilet, det åpne rommet og solforhold. Av Barmuda-eier Jan-Tore Fladvad som mener Christensen først og fremst vil bygge kontorlokaler, og bruker Stein Vanebo som kulturalibi. Og ikke minst av byantikvar Mette Bye som mener det ville vært «katastrofalt for bymiljøet og miljøet på Nedre Elvehavn» om bygget ble satt opp.

- Feilslått kritikk

- At motivet mitt blir trukket i tvil, og at jeg blir beskyldt for å skyve kulturen foran meg, faller på sin egen urimelighet. Jeg er grunneier og må få komme med forslag til hva jeg skal bruke tomten min til. Jeg prøver å utvikle noe bra og bærekraftig, og synes det er kjempekult å kunne kombinere utbygging med kultur.

foto
Christensen, Vanebo og Johnsen skal nå lage en utstilling med skisser av bygget innvendig og utvendig.

Christensen sier en del av kritikken mot planene er direkte feil. Et eventuelt bygg vil ikke ha negative følger for verken sollys, lyd eller vannspeilet i det berørte området, mener han.

- Ettersom Dokkgata 2 er så høy, vil det knapt få negative konsekvenser for sollyset på restaurantene, sier han, og viser oss et soldiagram han har fått laget. Han fortsetter:

- Huset vil virke som en lydvegg slik at lyden på veggen mot boligblokka vil bli mindre enn før. Vi vender oss mot restaurantrekka for å skape mer liv der.

- Jeg kan garantere at det blir stillere i nabolaget enn det er i dag, supplerer Vanebo.

foto
Slik forestiller Dora 3 seg at huset kan bli seende ut. Foto: SKISSE: BERGERSEN ARKITEKTER

Mer intimt vannspeil

Christensen ønsker å fjerne en del av båtene som i dag ligger i bassenget, og da vil selve arealet med vannspeilet vært nokså likt som i dag, også etter at bygget er satt opp.

- Det vil bli et mer intimt vannspeil à la Tjuvholmen, men vi vil ikke fjerne det. I stedet ønsker vi å bygge et amfi og en brygge som gir adgang til vannet. Sammen med en utescene med gratiskonserter vil det bidra til å berike området.

Den subjektive oppfattelsen av det åpne rommet bassenget representerer, kan han ikke argumentere mot, sier han.

- Vårt forslag er å benytte tomten til noe som er positivt og pent, men vi er åpen for at noen andre mener noe annet. Vi kommer garantert ikke til å trenge noe på Trondheim som byen ikke vil ha.

- Reguleringsstatus kan endres

Vanebo, Christensen og Børre Johnsen synes kritikken mot forslaget har vært til dels voldsom.

- Det er synd at det skal brukes så store ord og mange krefter mot initiativ i denne byen, at prosjektet nesten blir drept før det er kommet i gang. Det er bedre med et bygg der, enn at bassenget er fylt opp av båter. Det kan bli veldig bra, men da må kritikerne være lite mer åpne og ikke skyte ned forslaget med storkanoner, sier Christensen.

- Ingenting er gjort i ond hensikt. Vi lever godt med kritikken som er kommet. Vi har de beste intensjonene med dette, at byen kan få den kulturscenen som vi trenger, sier Vanebo.

At deler av det indre bassenget i dag er regulert som et spesialområde for bevaring, er noe som kan endres på, mener Christensen.

- Byantikvaren var også klar på at det tidligere var land på det området vi ønsker å bygge på, sier han.

Positive innspill

Neste steg i prosessen blir altså å lage en utstilling der de tydeliggjør ideen med tegninger og modeller.

- Vi personlig har bare fått positive tilbakemeldinger, og er ikke overbevist om at alle misliker ideen, sier Christensen, som tidligere har opplevd at sterk kritikk i forkant har blitt til skryt etter gjennomført prosjekt.

- Vi har fått mange innspill på hvor scenen bør ligge, men det er her vi har tilgang på en tomt. Og en scene bør være der folk ferdes. Dessuten er det veldig spennende at vi har fått med oss næringslivet på dette, sier Johnsen.

I fjor ville Stein Vanebo, Børre Johnsen og Øyvind Christensen bygge scene rett bak Dokkhuset