- Sikkerhetsplanen er tydelig på at vinduene skulle holdes lukket, sier Stein Vanebo.

Adresseavisen skrev mandag at Trondheim Concerts og den multinasjonale konsertarrangøren Live Nation mener sikkerheten rundt Toppidrettssenteret forrige tirsdag var uholdbar.

Ifølge Stein Vanebo var det full fest på en del av huset, med folk som hang ut av vinduene. Det til tross for at Toppidrettssenteret, ifølge Vanebo, fikk skriftlig anmodning i forkant om å holde vinduene lukket. Får ikke Trondheim Concerts full kontroll over arenaen, er det slutt på Granåsen som konsertarena.

foto
Har planer: Stein Vanebo sier han har stor tro på at de sammen med Trondheim kommune skal finne en løsning på konflikten.

Under konserten ble Toppidrettssenteret brukt til VIP-fest for 150 av Aha Eiendoms samarbeidspartnere. Sparebank1 SMN hadde også et lite arrangement i bygget.

Alf-Egil Bogen i Aha Eiendom opplyste til Adresseavisen søndag kveld at han ikke kjente til at de ble bedt om å holde vinduene lukket.

- Sikkerhetsplanen er tydelig på at vinduene skulle holdes lukket. Tre ganger under konserter var våre vakter innom og anmodet dem om å lukke vinduene, med henvisning til planen. Men det var en privat fest, og vi hadde ingen myndighet der, sier Vanebo.

- Det stemmer ikke

Adresseavisen har sett utdrag fra sikkerhetsplanen der det står følgende: «Vi henstiller til ikke å benytte video eller kamerautstyr fra vinduene, samt holde disse lukket. Dette av sikkerhetsmessige hensyn».

Vanebo sier det heller ikke stemmer at Toppidrettssenteret var tilgjengelig for leie nesten frem til konsertdagen.

- Det er feil. Invitasjonen til VIP-festen ble sendt ut i månedsskiftet juni/juli, med svarfrist 10. juli. Da sier det seg selv at det ikke stemmer, sier han.

Alf-Egil Bogen i Aha Eiendom skriver på SMS at han fikk tilsendt sikkerhetsplanen fra Stein Vanebo søndag 6. august. Ifølge Bogen skal dette være første gang han har sett dokumentet.

- Dette har jeg aldri sett før. Jeg var ikke involvert i arrangementet annet enn som deltaker. Ingen i mitt nærvær sa noe om vinduene, skriver Bogen.

foto
Visste ikke: Alf-Egil Bogen i Aha Eiendom skriver i en SMS at han ikke kjente til at vinduene skulle holdes lukket under konserten.

Adresseavisen har sett dokumentasjon på at mailen med sikkerhetsplanen ble sendt til Bogen og daglig leder Pål Pettersen Berg 16. juni.

- Vorspiel, ikke fest

Vanebo sier Trondheim Concerts ikke lenger forholder seg til Aha Eiendom som forhandlingspartner.

- Når vi skal arrangere konserter, er vi totalt avhengig av forutsigbarhet. At husleiekravet fra et år til det neste øker med flere hundre prosent – det er ikke noe vi kan være med på, sier Vanebo.

Det var eventbyrået Evento AS som arrangerte vorspielet for Aha Eiendom. Daglig leder Rolf Teigen sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene.

- Det var et helt rolig arrangement, og ikke noe fylleslag. De fleste gikk ut i løpet av Erasure-konserten, og da Robbie Williams sto på scenen, var det kanskje 10–15 personer igjen i huset, sier Teigen.

Ifølge Teigen ble gjestene informert om at samlingen var ferdig da Erasure gikk på scenen klokken 19.30. Han sier han ikke fikk beskjed om at vinduene skulle være lukket.

- Det var ingen som sa det til oss, verken før, under eller etter konserten. Vi fikk beskjed om at vi ikke kunne ta bilder fra vinduene, og det gjentok vi for deltakerne, sier Teigen.

- I sikkerhetsplanen står det at alle vinduer skal være lukket av hensyn til sikkerheten. Leste du den?

- Det var ikke noen problemer med at noen av vinduene sto litt åpne. Vi tenkte at det ikke kunne være så farlig, sier Teigen.

Bør ha lest planen

- Hvis Teigen mener det ikke er farlig med åpne vinduer, velger jeg å tro at han taler mot bedre forgodtbefinnende. Som arrangør av festen bør han ha lest sikkerhetsplanen, det tar jeg for gitt, sier Vanebo.

Han mener det heller ikke stemmer at det bare var 10–15 personer i lokalene.

- Vi var 35 000 personer inne på området som så det var flere personer der inne, også i de åpne vinduene, sier Vanebo.

Han understreker at de ikke er på jakt etter syndebukker.

- Mantraet vårt er forutsigbarhet og fornuftig økonomi. Og dette har vi planer om å løse. Live Nation er strålende fornøyd med alt vi gjorde. Bare vi får fikset denne utfordringen, er vi fortsatt i Champions League når det gjelder konserter, sier Vanebo.

- Egen avtale for VM

Da Toppidrettssenteret ble etablert, ble det laget en avtale mellom daværende eier og Trondheim kommune, forteller rådmann i Trondheim kommune Morten Wolden.

foto
Ønsker avtale: Rådmann Morten Wolden sier både kommunen, eierne og Trondheim Concerts trenger en langsiktig avtale på tre eller fem år.

- Avtalen dekker verdenscupen og handler blant annet om hvilke restriksjoner som ligger til senteret. Når det gjelder Mid-Scandinavian Tour i 2020, prøve-VM i 2022 og VM i 2023 er disse arrangementene såpass langvarige at det må inngås egne avtaler med Toppidrettssenteret. Det har vi ikke gjort ennå, sier Wolden.

I den eksisterende avtalen mellom kommunen og senteret står det heller ikke noe om sommerarrangement.

- Både kommunen, eierne og Trondheim Concerts trenger en langsiktig avtale på kanskje tre eller fem år. Det er mange som bruker senteret, så uansett om Trondheim Concerts har funnet en annen backstage-løsning må vi få på plass en avtale, sier Wolden, og legger til:

- Da Aha Eiendom investerte i senteret var det neppe for å tjene mest mulig penger, men for å bidra med noe i byen.

Stein Vanebo sier han har stor på at de sammen med kommunen skal finne en løsning på konflikten.

- Vi har fortsatt sju artister på drømmelista for Granåsen i årene fremover. Og vi har ikke kastet den lista.

LES ANMELDELSEN: Robbie Williams viste i glimt at han er blant popens største entertainere