Uthuset er fra 1800-tallet og står i en bakgård på Møllenberg.

- Pengene skal gå til å ordne opp med fundamenteringen som er veldig dårlig. Det skal skiftes råteskadd treverk, og kledning på ene veggen. I tillegg skal rennene utbedres, forteller Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. Uthuset ligger i den tette trehusbebyggelsen på Møllenberg og er av en bygningstype som det er få igjen av, skriver fondet i en pressemelding.

Nordens største trehusrekke

Bjørgen forteller videre at uthuset inngår i Nordens største sammenhengende trehusrekke. Uthuset ble på 1900-tallet brukt som verksted for en skomaker og verktøybeltet og skohyllene er bevart som en integrert del av interiøret. Kulturminnefondet har lagt vekt på at det er bevart mange eldre bygningsdeler i uthuset.

- Det er et viktig kulturminne som ble prioritert denne gangen i sterk konkurranse med mange andre søkere, sier Bjørgen.

Dette er ett av 32 bevaringsprosjekt i Trøndelag som har fått støtte fra Kulturminnefondet. 2,5 millioner kroner er tildelt prosjektene i Trøndelag i denne tildelingsrunden der Kulturminnefondet til sammen har delt ut 19 millioner kroner til bygningsbevaring. Det kommer en ny tildelingsrunde i mars. Totalt skal fondet dele ut 100 millioner kroner i 2017.

Hard konkurranse

- Det har vært hard konkurranse om pengene, ifølge Simen Bjørgen. Bare i Trøndelag var det 85 søkere.

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, heter det i pressemeldingen fra fondet. Innen fristen 1. november 2016 hadde det kommet inn 1241 søknader om i alt 340 millioner kroner. Bjørgen er veldig fornøyd med at det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner.

Samarbeid med private

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, heter det i pressemeldingen. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Norge ville vært mye fattigere på verneverdige bygninger uten dette fondet.

- En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til Kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv, heter det i pressemeldingen.