- Det er veldig uheldig at det er en strid mellom kommunen og kommunens eget museum. Det er viktig å få klarlagt hvordan situasjonen for Sverresborg blir fremover, sier Ingrid Skjøtskift, kommunalråd for Høyre.

foto
Ingrid Skjøtskift, kommunalråd for Høyre.

I forrige uke skrev Adresseavisen om konflikten mellom Trondheim kommune og Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum. I april i år vedtok kommunen å ekspropriere museets feste-/leieavtale på parkeringsplassen i Sverresborg Allé. Vedtaket har bakgrunn i en konflikt om rettighetene til arealet, der museet og kommunen har ulike syn.

Museet føler seg motarbeidet av kommunen, og mener blant annet at det ikke har vært reelle forhandlinger i saken. Ifølge museet har vedtaket skjedd på feil grunnlag, og de har nå klaget saken inn til Fylkesmannen. Eierskapsenheten i Trondheim kommune svarer at de bare følger gjeldende reguleringsplan for området, vedtatt av bystyret i 2013.

Trenger forutsigbarhet

Den juridiske striden i saken er komplisert, og den må juristene se nærmere på, mener Skjøtskift.

- Samtidig er det viktig å sørge for at Sverresborg har levelige forhold. De står foran en hektisk sommersesong med mye aktivitet. De trenger forutsigbarhet og å vite hvilke rammer de opererer innenfor, at de faktisk har parkeringsmuligheter, sier hun.

Direktør ved museet Torunn Herje sier museet har fått mange bekymringsmeldinger etter oppslaget i Adresseavisen. Både fra brukere, folk knyttet til reiselivet og fra samarbeidspartnere på arrangementer.

- Dette er et vedtak som er fattet administrativt, men saken er av en slik art og har konsekvenser som gjør at den bør behandles politisk. Museets behov i dag, og muligheter for utvikling fremover, er ikke utredet godt nok. Det legges opp til en aktivitetsøkning som sammenfaller i stor grad i tid og vil føre til kamp om parkeringsplassene, sier Herje.

Må ikke ramme besøket

Offentlig transport og sykkel er ikke svaret for en attraksjon med en så bredt sammensatt besøksgruppe, mener hun.

- Det rent juridiske som det er uenighet, om har vi overlatt til fylkesmannen å vurdere, sier Herje.

Skjøtskift sier hun vil avvente svarene i formannskapet, men håper å få til et opplegg som kan sikre museet.

- Det er vedtatt en reguleringsplan for området, og en slik plan skal gjennomføres. Men det betyr ikke at vi ikke skal bry oss om forholdene på Sverresborg. Det må være mulig å ha flere tanker i hodet samtidig. Et museum med så mange aktiviteter må ha brukbare rammebetingelser. Det er viktig å sikre at aktiviteter og besøk ved museet ikke blir rammet.

foto
Adresseavisen 4. mai 2017