Er det på tide å ta noen grep for å øke bevisstheten rundt prevensjon? Ja, definitivt! Her har vi en jobb å gjøre, både når det gjelder holdninger og informasjon til ungdommen.