Det har blitt ropt høyt om at fylkeskommunen ikke kan legge ned flere av musikklinjene i Trondheim, og det med god grunn. Onsdag kom beskjeden om at Trondheim kommune foreslår å øke den årlige betalingen for en plass på Trondheim kommunale kulturskole (TKK) med hele 40 prosent. Prøver fylket og kommunen å drepe musikk og kultur?

I dag liger den årlige avgiften til TKK på 4380 kroner, og for mange familier er dette allerede en høy utgift. Ved å øke prisen til hele 6130 kroner, vil flere elever måtte slutte på Kulturskolen. Selv om kommunen har en fin ordning med friplasser, vil det å øke avgiften føre til at enda flere familier ikke kan ta seg råd til å betale for barnas plass på Kulturskolen. Kravet for frikort er at husstanden må tjene under 400 000 kroner i året. Med de nye prisene risikerer man at også de som tjener over denne grensen, vil slite med å betale. Dette gjør at musikken begrenses til velstående familier, noe som ikke har blitt praktisert på flere hundre år. I nyere tid skal musikken være for alle. Uavhengig av foreldres inntekt.

Kommunedirektøren påpeker også at en prisøkning vil hindre at et enkelt barn sitter på to plasser og at det nå vil bli flere ledige plasser. Men hva hjelper vel det om den gjennomsnittlige barnefamilien ikke har råd til å betale årsavgiften? Dette vil kunne føre til at barn i velstående familier sitter på to plasser, mens de andre barna ikke får et tilbud i det hele tatt. Musikk og kultur er en viktig arena for veldig mange unge. Det er en læringsarena, hvor barn og unge kan kjenne på mestringsfølelse og finne noe de liker å lære.

Dette er en viktig sosial arena for mange unge. Barn med de samme interessene møtes og kommer sammen gjennom samspill og samhandling. Det er nettopp på Kulturskolen at mange barn finner et miljø de føler seg hjemme i.

2024 er orkesteråret. Når prisene settes opp og elever må trekke seg, vil vi ikke lenger ha noe orkester. Det ironiske er at bystyret har leid inn et orkester fra TKK for å spille på avslutningen sin. Men om de fortsetter sånn som dette, vil det ikke lenger være noen igjen til å spille for dem. Hvordan tenker kommunen at orkesteråret og avskjeder skal feires da? Kanskje de kan hente inn elever fra musikklinjene? Nei, for de er jo snart lagt ned. Gjennom å fjerne musikklinjer og øke prisene på musikkundervisning, vil svært få kunne drive med musikk. Kulturlivet dør ut. Så jeg ber de kommunale politikerne om å tenke seg om en ekstra gang. Bevar musikklinjene, bevar den kommunale kulturskolen. Bevar byens kultur.

Blir man lykkeligere uten skjerm? Møt Michael Stilson som har vært avlogga siden september: Avlogga: Lykkeligere uten skjerm? / Facebook