Budsjettsituasjonen i Steinkjer beskrives som et synkende skip, to knyttnever i full fart og kommunal luksusfelle. Mye står på spill, penger må spares og noe må vike. Vi forstår at det er vanskelige tider. Men vi ber: Ikke fjern ungdomskontaktene. Vi frykter at dersom disse prosjektstillingene ikke videreføres, vil summen nederst på regningene som kommer i framtida, bli enda høyere.

Siden 2020 har Steinkjer kommune hatt tre ungdomskontakter i et prosjekt som går ut året 2023 (Crux Jarlegården har også en slik ungdomskontakt, og den stillinga skal opprettholdes). Ungdomskontaktene tilbyr oppfølging til ungdom, først og fremst fra 13 til 20 år, som har utfordringer knytta til psykisk helse og rus. Dette er et lavterskeltilbud, og handler i stor grad om å løse problemer og svare på spørsmål så tidlig som mulig. Mange ungdommer og foreldre i Steinkjer har hatt stor nytte av ungdomskontaktene, og problemer har blitt løst før de har fått vokse seg store.

At det er utfordringer i ungdomsmiljøene i Steinkjer, vil neppe overraske noen som følger nyhetsbildet. Ungdomskontaktene har vist seg å være en positiv kraft i dette bildet, og det er svært urovekkende at disse stillingene foreslås fjerna i kommunedirektørens forslag til budsjett.

Ungdomskontaktene hjelper ikke bare til i de tyngste sakene. De tar tak tidlig og får snudd situasjonen for ungdommene som sliter med smått og stort. Mange av oss har personlige erfaringer med at barna/ungdommene våre har fått hjelp til å håndtere det som har vært vanskelig og som heimen kanskje ikke har hatt kompetanse eller ressurser til å fikse. Ungdomskontaktene er lette å komme i kontakt med, og både helsesykepleiere, skoler, fastleger og foreldre har kontaktet dem. I tillegg har mange unge henvendt seg til dem direkte.

Vi vil nok aldri få svar på hvilken verdi ungdomskontaktene har hatt for Steinkjer i disse krevende årene. Men det kan ikke være tvil om at de har fungert etter hensikten. De har vært en uvurderlig støtte for allerede overarbeidede lærere og helsesykepleiere, for travle fastleger og for urolige foreldre. Forebygging og tidlig innsats er stikkord hver gang det snakkes om problemer og utfordringer blant ungdom – men nå skal er det altså foreslått at vi skal ta vekk denne forebygginga, denne tidlige innsatsen som faktisk fungerer.

Huzet går så det griner, med fullt av ungdommer hver eneste dag. Biblioteket er så populært i alle aldersgrupper at det må stenges på lørdager. Det er ikke nok med hus, vi må ha folk med kompetanse inni disse husene. Vi må ha folk med kompetanse utenfor husene. Vi må ha folk med kompetanse som kan komme på skolene og ta tak. Hvis Steinkjer velger å skjære ned på forebygginga, på folka som faktisk møter ungdommen i hverdagen, kan prisen vi må betale i framtida, bli høy.

Så, politikere i Steinkjer: Sjekk partiprogrammene deres og husk hva dere har sagt om ungdommer, forebygging, utenforskap og inkludering. Stå for det.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!