Helse– og velferdsdirektør Wenche Dehli mener at vi farer med spekulasjoner i sitt svar på vår kronikk om klikkfatigue. Begrepet, som resten av kronikken, er selvsagt vitenskapelig underbygget. Vi har også rikelig med forskning på at de gamle systemene ikke var gode nok, noe også Dehli påpeker.

Vi driver her ikke med udokumenterte påstander om Helseplattformen (HP), slik Dehli mener. Vi ønsket satsingen velkommen, men den må holde mål. Vi har fulgt HP så tett det har vært mulig i forberedelser og i innføringsløpet, men så vidt vi vet har ingen forskningsmiljø hatt mulighet til å gå inn i den teknologiske utformingen av HP ennå. Våre studenter, kollegaer fra praksisstudier og i forskningssammenheng forteller om sine erfaringer. Rapporter, masterprosjekter og medieoppslag rundt brukererfaringer er kilder. Noen signaler er positive, det meste er ikke det ennå. Er våre vurderinger da spekulasjoner? Tvert imot: Vi setter disse fortellingene inn i en sammenheng. Som forskere har vi en faglig og vitenskapelig begrunnet bekymring for pasientsikkerhet og helseøkonomi ut fra det grunnlaget som nå foreligger.

Dehli mener ansatte hadde urealistiske forventninger til løsningen. Dette må jo komme fra et sted, kanskje fordi de gamle journalsystemene begynte å bli svært utdaterte. Hvor helseledere og Helseplattformen la lista for forventninger, får dere selv svare for.

Selvsagt er ikke en pasientjournal som å bestille reiser på nett, men med mange brukere med ulik datakompetanse antar vi at kunnskap fra utvikling av sosiale media eller nettshopping er tatt inn. Disse løsningene brukes jo fordi de er enkle og trygge. Digitale løsninger må gjøres så sikre, enkle og lett manøvrerbare som mulig, og brukere forventer at de ferdige når de tas i bruk. Vi har deltatt i systeminnføring, og dette er krevende. Likevel trodde vi at en løsning med så store ressurser og i dette århundret, ikke skulle gå på de samme smellene som vi gjorde på 90-tallet.

Så, ja: Vi tar oss frihet til å løfte bekymringen om brukervennlighet i utvikling av nye systemer som vi mener kan få konsekvenser for blant annet Helseplattformen, her illustrert ved «klikkfatigue». Dette er basert på vår kompetanse innen sykepleie og fagledelse, brukerinvolvering og brukertilfredshet i systemutvikling samt digital pasientsikkerhet. Ikke undervurder brukerne og deres behov for digitale løsninger i arbeidshverdagen. De fortjener det beste for å kunne yte sitt beste, og de fortjener en god pasientjournalløsning.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!