Jeg er en smule overrasket over at forskere ved Nord universitet opererer med udokumenterte påstander og spekulasjoner om hva Helseplattformen kan føre til.

I kronikken heter det «Hvis ikke Helseplattformen gjøres mer brukervennlig, vil det oppstå en epidemi av «klikk-fatigue». Dette fenomenet rammer pasientsikkerheten, effektiviteten til syvende og sist helseøkonomien.»

Hvor finner de faglig dekning for dette?

Frustrasjon og slitasje blant brukerne av Helseplattformen skaper naturlig nok motstand mot systemet og er en belastning i en virksomhet. Mange hadde høye, men kanskje urealistiske, forventninger til det nye systemet.

Andre hadde bestemte oppfatninger om at den tekniske løsningen i Helseplattformen – «Epic» – var ubrukbar lenge før de hadde tatt i bruk løsningen. Å ta i bruk en slik løsning med «åpent sinn» er ikke lett. Heller ikke å vite hva som ville være realistiske forventninger når man ikke har tidligere erfaringer med denne type løsning.

Forfatterne av leserinnlegget er opptatt av at Helseplattformen krever omfattende klikking. I tillegg skrives det at løsningen ikke er intuitiv.

Klikking i såkalt intuitive løsninger, som f eks når du bestiller en reise på nettet, krever ikke opplæring. Det er enkle systemer. En journal er svært avansert og derfor mindre intuitiv fordi den skal ivareta avanserte funksjoner og omfattende gjenbruk av data. Med en viss opplæring – som alltid er nødvendig i slike systemer – vil også Helseplattformen oppleves som mer intuitiv.

Flere tar til orde for at Helseplattformen må skrotes, og at det finnes bedre alternativ. Det finnes ikke en alternativ løsning som samler helseopplysningene til innbyggerne i en journal, og hvor det også er en løsning for innbyggere og pårørende. Vi må dessverre bygge løsningen helt ferdig samtidig som at den er i daglig bruk.

Det er ingen tvil om at det kan være frustrerende og skape usikkerhet når vi innfører nye digitale løsninger. Vi avvikler de gamle løsningene fordi de var lite funksjonelle, ikke ivaretok pasientsikkerheten og ikke oppfylte lovkrav.

Vi innfører Helseplattformen fordi pasienter og helsepersonell ikke kunne stole på at helseopplysningene var korrekte og oppdaterte med de gamle systemene som opererte med ulike journaler – og tilleggssystemer – for ulike deler av helsevesenet. Verden var ikke bedre før, men det var en verden vi hadde lært oss å beherske – og til dels også overse feil og mangler ved.

Helseplattformen er i daglig bruk av ca. 30 000 helsearbeidere. 75 prosent av innbyggerne i regionen bor i en kommune som har innført, eller har vedtatt, innføring av Helseplattformen. Helseplattformen er en trygg løsning for pasientene – nå og for framtida.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!