Mens Trøndelag fylkeskommune i de neste dagene skal ta stilling til om de skal fase musikklinja på Heimdal videregående skole, sitter jeg i Operahuset i Oslo og hører igjennom innsendte opptak av 784 unge sangtalenter fra 67 nasjoner. Alle ønsker de å få bli en del av Nasjonaloperaens nye, store talentprogram WOYS (Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers). De aller fleste av disse har bakgrunn fra musikklinjer i sine land og sine lokalmiljøer.

Musikklinjer har enorme ringvirkninger i det internasjonale musikkmiljøet. Vår store norske operastjerne, Lise Davidsen, har uttalt at hun ikke hadde vært der i dag, hadde det ikke vært for musikklinja på Sandefjord videregående.

Selv hadde jeg trolig ikke sittet på min post som operasjef i dag, hadde det ikke vært for mine år ved musikklinja ved Heimdal Videregående skole. Jeg var elev der i årene 1979–1982, som det andre kullet i musikk. Her møtte jeg likesinnede – andre unge fra mitt eget lokalsamfunn som brant for musikk. Jeg opplevde musikkens kraft til å binde mennesker sammen – skape skjønnhet og håp i en brutal verden. Og jeg fikk en tro på at det kunne være mulig å leve av det å bringe musikk videre til andre, som jeg siden har fått gjøre i mine 40 år som profesjonell sanger og nå i mitt virke som operasjef. Disse tre årene ved Heimdal var avgjørende for min personlighetsdannelse, mitt kontaktnett, min karrierevei og etter hvert også for alle sangelevene jeg selv har fått undervise, som pedagog og professor.

Lokale musikklinjers etterklang er lang og strekker seg vidt. Den kan høres i form av lærere i lokale musikkskolers iherdige innsats, i store internasjonale talenter, men også i form av publikummere som selv har erfart hva det vil si å utøve musikk og kjenne på musikkens evne til å skape mening.

Mens Trøndelag fylkeskommune i de neste dagene skal ta stilling til om de skal fase musikklinja på Heimdal videregående skole, prøver over hundre barn og unge på operaen «Ingenting» i Bjørvika. Sangtalenter fra Operaens barnekor, ungdom fra musikklinjer i Oslo og unge instrumentalister side om side med profesjonelle voksne musikere i orkestergrava skal framføre et stykke som stiller spørsmålet: Hva er det egentlig som har mening i verden? Svaret gir de oss gjennom det de gjør: Mening skaper vi mennesker gjennom det vi skaper sammen, og musikken er det mektigste middelet og målet vi har for en slik fredsbevarende styrke.

For at det i framtida skal ligge søknader også fra unge talenter i Heimdal og Trøndelag på operasjefens kontor, for at framtidas musikklærere, musikere og kunstneriske ledere også skal komme fra distriktene, og ikke minst for at nye generasjoner skal få møte musikkens sterke mening der de bor – ikke legg ned musikklinja ved Heimdal VGS eller de andre MDD-linjene i Trøndelag.