NAF har rett i at krysset i Fjordgata ikke fungerer bra for bilister etter at trafikk som skal til venstre og rett frem nå er lagt til venstre fil. I rushtiden ledes de som skal opp til venstre rett inn i ei stillestående kø. Selv hadde jeg et hjertet-i halsen-øyeblikk første gang jeg kjørte rett frem her etter omleggingen. Skal du rett frem, havner du rett inn i motgående fil på motsatt side av krysset.

Sannsynligvis helt uvesentlig ettersom det er gående og syklende som her skal være ivaretatt. «Dagens kryss er adskillig bedre for gående og syklende enn den gamle løsningen», sier mobiltets- og samferdselssjefen i Adresseavisen. De gående har riktignok fått ei trafikkøy mindre under kryssingen av Søndregate, men om vi ser litt ut over selve krysset, og tar for oss Fjordgata og sykkelfeltene under ett, er dette en katastrofe for både syklende og gående. Som syklende har jeg aldri hatt problemer med Fjordgata. Trafikken går såpass rolig at jeg som syklist (definert som kjørende) flyter godt med trafikken i begge retninger. Dersom jeg skal sykle i de nye sykkelfeltene, må jeg dele de med kunder som skal inn og ut av butikkene i gata (og som dermed må krysse sykkelfeltet) samt gående og elsparkesyklister som kan være svært uforutsigbare. Dersom jeg som syklist skal holde samme fart i disse sykkelfeltene som jeg gjør ute i gata, vil det være ren kamikaze. Og der sykkelfeltet slutter, ledes jeg ut i fotgjengerfeltet som krysser gata.

Heller ikke for de gående er dette en god løsning. For de gående langs bryggerekka i Fjordgata oppleves dette akkurat som Bakklandet, der du ikke akkurat bør slappe av å gå i egne tanker dersom du ikke skal bli nedkjørt av syklister i begge retninger. For alle trafikantgrupper er omleggingene i Fjordgata en ulykke som viser total mangel på trafikkforståelse. Det eneste kommunen har oppnådd, er at de kan slå seg på brystet og si at de har brukt penger på sykkelvei, og at de har gjort det vanskeligere å bruke bil – både ved fjerning av P-plasser og en til dels farlig omlegging av krysset Søndregate-Fjordgata.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!