Et nytt museum for kunst og form i Trondheim skal åpne sine dører for nye besøksgrupper, skape nye måter å formidle kunst på og gi unike kunstopplevelser for besøkende fra hele landet og hele verden. Det er viktig når Trondheim kommune sammen med Trøndelag fylkeskommune og Museene i Sør-Trøndelag (MiST) nå går videre med arbeidet for å realisere et nytt museum.

 I Adresseavisen 14. juni hevdes det at rapporten om nytt museum for kunst og form i Trondheim (konseptvalgutredningen/KVU) er full av feil og mangler.

Hvorfor er en konseptvalgutredning en helt nødvendig del av et slikt stort prosjekt? Ved alle prosjekt som fører til investeringer over en milliard kroner stiller staten krav om en slik utredning. Dette er en forutsetning for å få betydelig statlig støtte til satsingen. Når rapporten (KVUen) er ferdig skal den kvalitetssikres av et eksternt og uavhengig fagmiljø. I denne kvalitetssikringen skal eventuelle feil og mangler avdekkes, både når det gjelder prosessen og hvilke beskrivelser som er lagt til grunn for valget av konsept for et nytt museum. Dette er en helt nødvendig og påkrevd prosess.

Trondheim kommunes ambisjon er å bygge et nytt, moderne museum for kunst og form som gir rom for nye besøksgrupper, nye måter å formidle kunst på, vise frem kunstskattene og skape større engasjement, stolthet og forståelse for kunstens viktige plass i vårt samfunn. Skal vi oppnå det, og skape et unikt museum for hele byen, regionen, landet og til og med verden, så slår utredningen fast at det vil være svært krevende å møte disse ambisjonene gjennom å bruke de eksisterende byggene som i dag huser Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum.

Et nytt museum stiller høye krav til klimakontroll, belysning, sikkerhet og tekniske installasjoner. Det vil være behov for å ha store rom/områder for å stille ut større kunstverk vi i dag ikke har mulighet til å vise frem, skape et museum med langt større fleksible løsninger enn i dag og ikke minst åpne museet for nye besøksgrupper.

Alle fakta er tilgjengelig. KVU-rapporten på 200 sider, tilleggsdokumenter, klimarapport, uttalelser, usikkerhetsanalyser og ulike rapporter er offentlige dokumenter som publiseres på en samleside hos Trondheim kommune. Så skal politisk nivå gjøre sine vurderinger om valg av konsept. I nevnte avisartikkel – og i en lederartikkel i Adresseavisen – pekes det på at flere nå reagerer på at en uttalelse fra Riksantikvaren er utelatt i KVU-rapporten og at alle fakta dermed ikke er kommet på bordet før politikerne skal ta sin beslutning. Trondheim kommune er opptatt av åpenhet i alle deler av dette arbeidet. KVU-rapporten er basert på en omfattende mengde grunnlagsdokumenter. Trondheim kommune kan forsikre om at alle sakens dokumenter gjøres tilgjengelig før politisk behandling, også Riksantikvarens brev/uttalelse som nå etterlyses.

Vi er glade for engasjementet og diskusjonene om hva et nytt museum kan bli, hvor det bør ligge og hvordan det bør utformes. Veien videre er lang og grundig. Først skal politikerne vurdere konklusjonen. Deretter skal utredningen kvalitetssikres, før vi går i gang med et forprosjekt. Fylkestinget sa nylig ja til videre prosess, og Bystyret skal se på dette i høst. Når alle vurderinger, kvalitetssikringer og diskusjoner er gjennomført er vi sterke i trua på at Trondheim kan få et museum for kunst og form som vil løfte Trondheim og Trøndelag på kunstfeltet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!