Når mennesker blir psykisk syke, kan vi ikke først og fremst spørre hvorfor. Ordet kan vekke følelse av skyld, skam og bebreidelse, selv om dette ikke er intensjonen. Vi må bytte fokus.