Åpent brev til ordfører Kent T. H. Ranum Min hustru og jeg har i seks år levd med hennes alzheimer-diagnose fra St. Olavs hospital. I de senere månedene har dette utviklet seg til at jeg, i 81 års alder, ikke lenger maktet eneansvaret hjemme, og i september måtte jeg be om hjelp. Kommunens helse- og velferdskontor på Falkenborg har gitt meg rask hjelp, og min hustru har nå fast sykehjemsplass ved Bromstad sykehjem.

Hun blir tatt hånd om av vennlige pleiere i et skjermet miljø, og jeg håper hun vil føle seg hjemme. Snart vil hun kunne få besøk av barnebarna som bor i nærheten, og jeg kan spasere dit hjemmefra. Imidlertid, i mitt første møte med ledelsen ved sykehjemmet, får jeg beskjed om at sykehjemmet er vedtatt nedlagt fra høsten 2025. Det er for dyrt å drive et lite sykehjem, og beboerne ved Bromstad sykehjem skal flyttes til et større bygg kalt Ny Dragvoll; et vedtak med begrunnelse å spare penger.

Så til saken, ordfører Ranum. Nå kan du sette politikk bak Høyres fagre ord før valget; om trygghet og verdighet for de eldre.

Man legger ikke ned lokalt forankrede sykehjem i Trondheim.

Man stuer ikke sammen eldre i store enheter, lenger bort fra familien.

Man bygger flere mindre, lokale sykehjem med forankring i lokalmiljøene.

I en by som Trondheim, setter man eldreverdighet først, og så følger pengene etter.

Nå er det tid for deg å utøve anstendig politisk håndverk. Du kan omgjøre vedtaket om nedleggelse av Bromstad sykehjem, og sikkert flere. Du kan ordne opp i tidligere politiske feil i eldrepolitikken. Vi er mange eldre fra lange yrkesliv. Vi har betalt og betaler for oss. Det skaper irritasjon når slikt som nedleggelser av lokalt forankrede sykehjem, ordnes på bakrommet i årene mellom fagre valgløfter.

Vennlig og utålmodig hilsen.