For noen dager siden så jeg Jonas Gahr Støre på nyhetene skryte av vedtaket om å bevilge penger til en samlet campus for NTNU på Gløshaugen. Rektor ved NTNU Anne Borg, smilte stort og uttrykte hvor fornøyd hun var med dette.

Å samle de ulike studieretningene til én campus er det ikke vanskelig å se fordelen med, men beslutningen om at denne enorme campus skal være på Gløshaugen, er riktignok noe utfordrende å stille seg bak.

Jeg er født og oppvokst i Trondheim på Øya ved sykehuset. Det var mange studenter som bodde i området allerede for 45 år siden. Forskjellen er at det nå er veldig mange flere og de er veldig mye mer høylytte. Mange av de som var lokale som bodde i sentrumsnære områder, har etter hvert rømt fra sentrum. Mine gamle foreldre solgte sitt hus på Øya for noen år siden og flyttet til en blokkleilighet for å få mindre vedlikehold. De var opptatt av å fortsatt bo i området som er sentralt, siden lett tilgang til fasiliteter står høyt på prioriteringslista. Å komme på besøk til mine gamle foreldre nå, er dessverre en prøvelse. I blokka de bor og alle blokker og bygg rundt, er det overveldende flertall av studenter som bor. (Eller så bare virker det sånn fordi de gjør veldig mye ut av seg..)

Det manes til tålmodighet fra Trondheims innbyggere nå i fadderukene, men festingen som foregår fra sent til tidlig, foregår gjennom hele skoleåret. Ikke bare noen uker på høsten. Det har blitt bygget studentblokker som naturlig nok huser kun studenter. Disse plager kanskje ikke hverandre med festingen, men med vinduer og dører åpne og høylytt exit og entré, så skaper det utfordringer for alle andre i nærheten. Nattesøvn kan man glemme.

Så hva skjer når alle campus flyttes til Gløshaugen? Enda flere studenter ønsker å bo i sentrum. Det blir stadig større støy og festproblematikk i flere sentrumsnære boligområder og boligverdien til de lokale som bor der stuper. Enda flere av lokalbefolkningen rømmer fra boligområdene i sentrum. På somrene blir byen en spøkelsesby fordi ingen lokale bor i sentrum og studentene har reist hjem for ferien. Det blir dermed også mindre handel i sentrum, siden lokalbefolkningen har rømt og et underlig skue for turister som omtaler byen som en «sleepy village».

Ja, studentene bruker penger, men det er vel relativt allmenn kjent at studenter ikke er de mest pengesterke?

Ville det ikke vært bedre å legge campus på Dragvoll? Ordnet bedre studentboliger der, sørget for god (kanskje gratis?) transport inn til sentrum for studenter, men holdt husing av studentene unna sentrum? Eller som et minimum, laget studentbyer utenfor sentrum i stedet for å beslaglegge hele sentrale strøk av byen og gjøre den ubeboelig for andre enn studenter?

Ja, jeg vet at «ikke alle» studenter fester og herjer hver dag året rundt, men hvis du samler 50–100 studenter i ett bygg, så garanterer jeg at det er minst én fest hver dag med høy musikk, vinduer åpne, skråling og hoing ved ankomst og hjemfart. Hva skjer da om man samler enda flere studenter tror du?

Selv har jeg rømt ut av byen, men kjenner på kroppen den uutholdelige situasjonen hver gang jeg besøker mine foreldre som bor midt i dette. De trodde de skulle bli boende der livet ut, men nå begynner selv de å gruble på å rømme.

Torsten Hanssen henviste til politivedtektene i Trondheim i et annet innlegg som omhandler det samme; «§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.»

Dersom støyen kun var begrenset til fadderukene, kunne man hatt forståelse for dette og gitt dispensasjon, men når dette gjelder året rundt, bør Trondheim vurdere å endre politivedtektene sine dersom de har tenkt å tilrettelegge for å huse flere studenter i sentrum. Samtidig burde politikerne i så tilfelle ytt en økonomisk kompensasjon for de lokale beboerne som opplever verdifall på bolig og ønsker seg vekk fra sentrum.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Bli med på Adressas valgfest på Nordre: Lørdag 26. August kl. 12!