Ørjan Greiff Johnsen kritiserer Adresseavisen for å ha publisert metoo-saken om Fagn. Han hevder at min kommentar viser at vi umulig kunne vært trygge på at publiseringen var riktig. Da har Johnsen misforstått det grunnleggende. Jeg har skrevet en kommentar for å informere leserne om vanskelige vurderinger vi har gjort i denne saken og hvorfor vi mener det er veldig riktig å publisere.

Johansen har helt rett i at vi gjør forskjell på hvem vi omtaler i forbindelse med metoo-saker eller andre kritikkverdige forhold. Er du en leder og samtidig et forbilde, en rollemodell og en som søker offentlighetens oppmerksomhet, har du et stort ansvar for å forvalte den makten du har. Slik tenker vi også om andre grupper i samfunnet, for eksempel politikere som er avhengige av folks tillit.

Argumentet om at dette ikke er en straffesak, blir hyppig brukt blant dem som mener media bør la være å omtale metoo-saker. Det er en utbredt misforståelse at vår rolle kun er å omtale straffesaker. Medias rolle er å avdekke kritikkverdige forhold helt uavhengig av om det er en straffesak eller ikke. At en metoo-sak har to parter, er noe vi har et svært bevisst forhold til. Derfor har vi jobbet grundig med å fortelle denne historien fra begge parter sitt ståsted. Hendelsen på Fagn er av begge beskrevet som alvorlig. Det er altså sakens faktum, ikke noe Adressa dekker seg under, slik Johnsen påstår.

Vi har tatt hensyn til begge parter ved å ta ned detaljgraden. Vi har også vært svært tydelige på at vi har identifisert kokken og begrunnet denne avgjørelsen. Derfor er det selvfølgelig tatt høyde for at navnet hans er et Google-søk unna. Vår beslutning om å ikke bruke navn og bilde er likevel tatt for å minske belastningen rundt vår publisering.

Johnsen hevder i sin kommentar at saken er opp og avgjort og dermed ikke har nyhetens interesse. Sånn er det ikke. Vi har brukt lang tid på å undersøke denne saken, og det er mange saker som ikke lar seg omtale før noe tid har gått. At det tar tid å jobbe grundig, kan neppe være et argument for at man ikke skal skrive om kritikkverdige forhold. Dette er ikke bare en alvorlig metoo-sak, men den reiser også viktige problemstillinger knyttet til arbeidsgivers og fylkeskommunens ansvar for å ivareta unge lærlinger.