Det vedtatte fylkesbudsjettet i Trøndelag er positivt med tanke på lavere kollektivpriser. Det ble lagt inn 7 millioner kroner i 2024 for å halvere prisene på periodekort utenfor miljøpakkeområdet fra midten av august. Samtidig ble det vedtatt tilsvarende prisreduksjon i forbindelse med handlingsprogram for Miljøpakken.

Det vedtatte fylkesbudsjettet i Trøndelag er positivt med tanke på lavere kollektivpriser, skriver Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet. Foto: Espen Bakken

Budsjettet ga også klare føringer. For at kollektivtilbudet også skal være attraktivt for de som ikke vet hvor ofte de vil bruke det, innføres det et fleksibelt billettsystem etter modell fra pilot i Trondheim. Dette vil gjøre det billigere for de som ønsker å bruke kollektivtilbudet når det er praktisk, men som andre dager har behov for å ta bilen.

Som fylkespolitiker for Pensjonistpartiet samt bystyrepolitiker i Trondheim har jeg tro på at man mener noe med dette fylkesbudsjettet. Prisene økte dessverre noe fra 1. januar 2024, men med disse tiltakene snur priskarusellen i løpet av 2024.

Hva mener du om billettprisene? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!