I et innlegg 13. januar skriver Bjørn-Erik Hanssen at han er kritisk til den politiske godkjenningen av studenthybler i Festningsgata 11. Han mener den er i strid med de politisk vedtatte intensjonene for området, siden det legges til rette for flere hybler. Ja, det er riktig at antallet godkjente hybler i området nå økes. Men jeg er ikke enig i at dette prosjektet velter lasset for Møllenberg.

Politiske vedtak de siste årene og fokus rettet mot problemene på Møllenberg har ført til en omfattende satsing. Møllenbergprosjektet er nå et områdeløft med støtte fra regjeringen, hvor kommunen skal arbeide på bydelsnivå for å løfte arkitektoniske kvaliteter, felles uterom, bokvalitet og variert beboersammensetning for å nevne noe.

I dag bor mange på Møllenberg trangt, og i boliger som utgjør en fare for dem selv og naboer i form av brannfare. Studentsamskipnadens prosjekt med total oppgradering av bygården kan derfor være et lite bidrag til området i seg selv, ved at flere får mulighet til å bo i en bolig med godkjente og trygge løsninger.

Videre er jeg enig med Hanssen i at Møllenberg bør få en mer variert beboersammensetning. Men jeg tror ikke vi ville oppnådd det ved å si nei til dette prosjektet. I dette tilfellet var det kommunen som brukte forkjøpsretten på vegne av Sit. Og det er gode grunner til å tro at en annen kjøper også hadde brukt gården til å leie ut studenthybler.

Hanssen mener at kommunen må bli hardere i klypa mot hybler. Noe av svaret er at hver sak må vurderes ut ifra hyblifiseringsparagrafen, som er politikernes verktøy til å vurdere om prosjekter bidrar til en forsvarlig utnyttelse av boligmassen. Hvis dette ikke er tilfelle kan prosjektet avvises.

Her er det viktig å nevne at hver sak er ulik, og jeg mener derfor at denne konkrete ombyggingen ikke bidrar til presedens. Jeg mener at disse boligene bidrar til økt bokvalitet sammenlignet med dagens situasjon.

Svaret er derfor: Nei, Møllenberg skal ikke bli en studentby. Trondheim kommune og Staten skal i de kommende årene bruke betydelige ressurser på dette området, slik at Møllenberg kan bli en bedre bydel å bo i for alle.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!