LOs ungdomsutvalg er svært kritisk til fylkesdirektørens forslag om å legge ned flere linjer. Vi mener dette kan bidra til at færre fullfører og det er en utvikling vi ikke trenger.

Ved å legge ned 120 yrkesfagplasser og erstatte dem med studiespesialiserende plasser, vil det bli mer kniving om skoleplassene ved yrkesfag. Det vil utgjøre at snittet for å komme inn blir høyere, dette blir vanskeligere for de som ikke har like gode forutsetninger for å lykkes. Det vil fremme enda mer press på oss unge, og flere kan komme til å slite psykisk. Med allerede lange ventetider er ikke dette noe vi trenger.

Det legges opp til store kutt i yrkesfag, det vil vi advare sterkt mot, skriver Linn Flataune (bildet) og Sindre Henriksen i LOs ungdomsutvalg. Foto: Privat

Norge vil mangle over 100 000 fagarbeidere de neste 11 årene, da trenger vi alle som søker yrkesfag og fullfører med et fagbrev. Vi vet at flere som går yrkesfag også velger å ta høyere utdanning. De siste årene har også vi her i Trøndelag lyktes med å få flere til å søke på og gjennomføre yrkesfag. Dette er positivt, og utviklingen må fortsette. Vi er redde for at tilbudet vil bli mindre variert og mer spisset mot studiespesialiserende med forslaget fra fylkesdirektøren. Det legges opp til store kutt i yrkesfag, det vil vi advare sterkt mot.

Fylkesdirektøren skriver flere plasser om organisert sammenslåing av skoler, dette tolkes slik at det skal legges ned videregående skoler. Flere skoleplasser i norddelen vil forsvinne, kanskje også den videregående skolen. Dette vil få konsekvenser for lokalsamfunnet.

Flere skoleplasser i norddelen vil forsvinne, kanskje også den videregående skolen. Dette vil få konsekvenser for lokalsamfunnet, skriver Sindre Henriksen (bildet) og Linn Flataune i LOs ungdomsutvalg Foto: Privat

Distriktene vil slite med å holde folk i de små kommunene, da det blir lengre skolevei for elevene. Det vil selvsagt føre til at flere flytter fra de minste kommunene og heller ikke flytter tilbake igjen.

De store kuttene i tilbudet på musikk, dans og drama må også droppes. Kultur er en viktig del av livene våre, det er de fleste av oss enige i. Da er det nødvendig at vi er villige til å bruke penger på fremtidens kulturarbeidere, om det skulle være musikere, dansere eller andre områder innenfor kulturen. Elever som tar musikk, dans og drama i videregående opplæring, kan også bli gode fagarbeidere eller høyskoleutdannede med en god kompetanse som kommer godt med innenfor helse- og oppvekststyrker.

Er du mellom 16 og 19 år? Ikke glem å melde deg på i kampen om førstepremien på 5000 kroner i Debattklubben!

Hva mener du om forslagene til kutt i videregående utdanning? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!