I et viktig innlegg i Adresseavisen setter Martine Eliasson spørsmålstegn ved om hun, som bruker av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være en salderingspost i kommunebudsjettet. Fremskrittspartiets soleklare svar er nei, BPA-tilbudet skal aldri være en salderingspost.

Fremskrittspartiet mener det er viktig å legge til rette for at BPA-tilbudet skal gjøre det mulig å leve gode og selvstendige liv i kommunen vår, og vi er opptatt av at BPA skal være et godt likestillingsverktøy. Fremskrittspartiet vil derfor jobbe for å styrke BPA-tilbudet i kommunen.

Fremskrittspartiet synes det er synd at BPA-tilbudet i dag er avhengig av kommunenes økonomi og politikernes prioriteringer. Vi ønsker at BPA-tilbudet skal finansieres gjennom en nasjonal ordning med overslagsbevilgning, slik for eksempel barnetrygden blir finansiert. Det er ingen foreldre som bekymrer seg om det er penger igjen på budsjettet til at de skal få utbetalt barnetrygd. Sånn må det være med BPA også. Når du får denne rettigheten, så skal du ikke være redd for at det offentlige mangler penger til å gi deg tjenesten.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!