Trondheims kommuneøkonomi er ifølge kommunaldirektør Morten Wolden så skakkjørt at det er laget et eget kostnadsprosjekt for å få kommuneøkonomien på rett kjøl igjen. Alle kommunale enheter har derfor blitt bedt om å spare der det er mulig (og strengt tatt der det ikke er mulig også). I redsel for å bli stemplet som sutrete, velger jeg ikke å si hvilke konsekvenser dette får for både voksne og elever på egen enhet.

Jeg må likevel si at jeg undres over Woldens svar på spørsmål om det er nødvendig å reise til Røros for å gjennomføre en todagers samling for nye politikere og kommunens administrasjon. Han understreker at hvis slike samlinger avholdes i Trondheim, vil mange deltakere forsvinne grunnet tusen forskjellige årsaker eller unnskyldninger.

Sett i lys av kostnadsprosjektet som er satt i gang for å rette opp en dårlig kommuneøkonomi, fremstår denne turen til Røros som unødvendig og ikke minst umusikalsk i mine ører, skriver lærer Sigmund Aagaard. Foto: Privat

Jeg antar at denne samlingen er obligatorisk, og da er det ganske spesielt å hevde at flere velger å gjøre andre ting hvis seminaret avholdes i byen de jobber i til daglig. Er virkelig arbeidsmoralen blant politikere og administrasjon så dårlig at hvis ikke kurs/seminar avholdes på hotell med overnatting og mat dekket, så velger flere av dem å holde seg borte?

Sett i lys av kostnadsprosjektet som er satt i gang for å rette opp en dårlig kommuneøkonomi, fremstår denne turen til Røros som unødvendig og ikke minst umusikalsk i mine ører. Manglende samsvar mellom liv og lære svekker nok en gang troverdigheten til de som sitter og styrer over oss.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!