I dag er vi flaue over å være norske. Vi er sure, sinte, triste og rett og slett forbanna på retningen Norges miljøpolitikk holder på å ta. På mindre enn ett døgn har norske myndigheter gått inn for to svære raseringer av vår sårbare natur.

Den første saken handler om Førdefjorden: Her har nå staten fått medhold i retten til å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe 170 millioner gruveslam i Førdefjorden. Natur og Ungdom har sammen med Naturvernforbundet kjempet mot gruvedumpingen i mange år og gikk i høst til søksmål. Vi gikk da blant annet til sak på at Nordic Mining ikke har lett godt nok etter andre måter å behandle avfallet på, særlig når man vet hvor store konsekvenser gruvedumpingen vil ha for livet i fjorden. Onsdag kom dommen, og Norge er nå ett av tre land i verden som tillater denne praksisen av hvordan man behandler gruveavfall.

Den andre saken er gruvedrift på havbunnen, som Stortinget åpnet for tirsdag. Å åpne for leting og prøveboring etter havbunnsmineraler er et gigantisk steg i feil retning. Selv om det stemmer at vi trenger mineraler for det grønne skiftet, vil disse mineralene uansett komme altfor sent for omstillingen vi trenger . Området Stortinget har åpnet opp for leting, er like stort som 72 prosent av Norges landareal, altså på størrelse med New Zealand. Dyphavet er nesten helt uoppdaget. Og ved å begynne å bore i et område som kan ha mange sårbare, verdifulle og nyttige arter, kan det være vi ødelegger ekstremt mye vi aldri vil få muligheten til å lære mer om. Norge er det første landet i verden som åpner opp for dette. De fleste andre europeiske land har vedtatt et midlertidig forbud til man vet mer om hva som rører seg nede i dyphavet.

Vi skjønner ikke hvordan det går an at to slike fatale feilgrep kan skje på så kort tid. Hvordan kan vi unge fortsatt ha troen på framtida når vi møter så mye skuffelse hele tiden? At FN ble enige om å verne 30 prosent av den gjenværende naturen på jorda desember 2022, virker bare som en stor bløff for miljøbevegelsen i Norge akkurat nå. Vi står midt i en klima- og naturkrise. Og med alt som skjer nå, fatter vi ikke hvordan Norge skal klare å fikse opp i alt dette igjen.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!