To foreldre, Kari Gulstuen Krogh og Signe Braut, med barn i en av Trondheim Asylselskaps barnehager skriver i Adressa 2. februar at de er bekymra for at barnehagen deres må stenge. Årsaken er forslaget til endringer i reglene for finansiering av barnehager.

Den bekymringen tar Utdanningsforbundet på alvor. Vi har medlemmer i private og kommunale barnehager, og vi er opptatt av arbeidsplassen til alle. Vi er også opptatt av at alle barn skal ha samme rett til god barnehage der de bor. Derfor støtter vi flere av de foreslåtte endringene.

Målet med forslaget er å gi kommunene mulighet til å dimensjonere det samla barnehagetilbudet, slik at det er barnehageplasser der barn bor. I dag er dette vanskelig, fordi kommunen kun kan legge ned kommunale barnehageplasser. Nå foreslås det at kommunen får mulighet til å fordele reduksjonen av plasser på private og kommunale barnehager. Dette må skje på grunnlag av langsiktige framskrivinger og kan bare gjøres for å hindre overkapasitet.

Kommunen har altså ikke anledning til å legge ned en privat barnehage for å erstatte den med en kommunal. Endringer i barnetallet for private barnehager kan gjøres hvert tiende år, og varsles minimum to år i forveien. Dette betyr forutsigbarhet for de private barnehagene.

Kommunen vil også få mulighet til å differensiere tilskuddet til barnehagene. Det kan for eksempel bety at en liten barnehage kan få større tilskudd per barn, enn en stor barnehage. Den saklige begrunnelsen kan være at den lille barnehagen har forholdsvis høyere driftsutgifter.

Forskjellsbehandling kan også bety at en kommunal eller privat barnehage som har mange barn fra utsatte familier, eller mange barn med særlige behov, kan få et større tilskudd – uten å gi det samme til alle barnehagene som ikke har tilsvarende utfordringer. Heller ikke dette er urimelig.

Altfor mange private barnehager har opplevd at finansieringen fra kommunen har ført til konflikter og i verste fall rettssaker. Det systemet vi har, fører heller ikke til at alle private barnehager har like god økonomi. Derfor trenger vi endring.

Det er kommunen som har ansvaret for at alle barn får innfridd retten til en god barnehage, også de barna som går i private barnehager. Det er kommunekassa som finansierer alle barnehagene. Dette må skje etter rettferdige regler, med demokratisk innsyn og medvirkning fra alle berørte.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!