Arbeiderpartiets visjon om å gi hver eneste elev en god utdanning har virkelig gitt gode læringsresultater, og vi er glade for å se at læringsresultatene i Trondheimsskolen er på eller over det nasjonale gjennomsnittet.

La oss se nærmere på noen av disse læringsresultatene. Standpunkt karakterene for 10. trinn i engelsk skriftlig, matematikk og norsk hovedmål skriftlig er høyere i Trondheim enn i resten av landet. Dette er en indikasjon på at våre elever lærer av undervisningen og har vist god kompetanse i fagene.

En sammenligning av grunnskolepoeng i Trondheim og landsgjennomsnittet viser at ungdommene i 10. trinn i Trondheim har høyere grunnskolepoeng enn landsgjennomsnittet. Vi er også spesielt stolte av å se at både jenter og gutter i Trondheim har bedre grunnskolepoeng enn det nasjonale snittet for sitt kjønn. Elevenes samlede kompetanse etter fullført 10.trinn håper jeg vil være kompetanse som vil være til stor nytte for dem i fremtiden.

Gode leseferdigheter er avgjørende for barnas faglige utvikling, vi er glade for å se at resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn i Trondheim har forbedret seg de siste to årene og ligger på landsgjennomsnittet i lesing. Dette viser at skolens tiltak for å styrke leseferdighetene til våre yngste elever har vært vellykkede.

Også i regning og engelsk ligger kommunens 5. klassinger over tid nært nasjonalt snitt.

Ungdommene i Trondheim leser godt. Resultatene på nasjonale prøver i lesing for 8. trinn viser at leseferdighetene ligger over tid, nært nasjonalt snitt og utvikling. Arbeiderpartiet vil fortsette å jobbe for å styrke leseferdighetene til våre ungdomselever.

Når det kommer til videregående opplæring, har vi også gode nyheter å dele. De siste fem årene har gjennomføringsgraden i Trondheim økt gradvis, og vi kan nå si med stolthet at flere ungdommer fullfører videregående opplæring. Med en gjennomføringsgrad på omtrent 80 prosent i Trondheim, er vi på linje med resten av landet. Dette er en bekreftelse på at våre Trondheimselever er godt faglig forberedt på videre opplæring i videregående skole.

Trondheimsskolen gjør en stor innsats for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene. I løpet av flere år har skolen redusert andelen elever som rapporterer om mobbing sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt.

Elevenes rett til et trygt og trivelig psykososialt læringsmiljø er av stor betydning for elevenes muligheter for å lære. Trondheimsskolen skal være et trygt sted å være for å lære.

Arbeiderpartiet i Trondheim vil fortsette å forbedre og styrke skolen for å sikre at hver eneste elev får de beste mulighetene i skolen. Vår skolepolitikk er mer læring gjennom lek og mer praktisk undervisning.

Vi vil jobbe for å fortsette å øke læringsresultatene, forbedre læringsmiljøet og gi støtte til elever med ulike behov.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe