Helse Midt-Norge vil trumfe gjennom innføringen av Helseplattformen i Møre og Romsdal, selv om helseforetaket der helst vil vente. Nå blir avgjørelsen slaktet i en ny rapport.

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i desember en anbefaling om å utsette innføringen av Helseplattformen i fylket. Styret mente det er «svært høy sannsynlighet for at løsningen (…) utgjør en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten». Planen er å innføre Helseplattformen i Møre og Romsdal i april. Styret mener det er best å vente.

Styret i Helse Midt-Norge, Helseplattformens største eier, mener noe annet. De overkjørte Helse Møre og Romsdal og sa før jul at innføringen skal gå som planlagt. Denne uenigheten har vakt oppsikt.

Konsulentselskapet Oslo Economics har lagt fram en rapport som gjør saken enda mer betent. Det er Møre og Romsdal legeforening, som kjemper mot at Helseplattformen blir innført i fylket, som har bestilt rapporten.

Oslo Economics, som blant annet gjør analyser av helseøkonomi, bruker sterke ord. Helse Midt-Norge får nærmest strykkarakter for sin beslutning om ikke å utsette Helseplattformen i Møre og Romsdal.

Selskapet skriver at dokumentene som Helse Midt-Norge bygger på, «fremstår som til dels svært mangelfullt dokumenterte og lite grundige». Oslo Economics mener Helse Møre og Romsdal har god grunn til å være bekymret for pasientsikkerheten. Rapporten er også svært kritisk til de økonomiske vurderingene styret i Helse Midt-Norge har gjort.

Rapporten gir grunnlag for et spørsmål er svært ubehagelig for Helse Midt-Norge: Var beslutningsgrunnlaget godt nok underveis i prosessen som i 2019 førte til en avtale med leverandøren Epic Systems? Spørsmålet er nærliggende når vi ser de mange problemene med systemet som er blitt avdekket etter at det ble tatt i bruk i Trondheim og ved St. Olavs hospital i 2022.

Styret i Helse Midt-Norge behandler rapporten fra Oslo Economics i sitt møte torsdag. De bør samtidig ta en ny vurdering rundt innføringen av Helseplattformen i Møre og Romsdal. Det er ingen skam å snu.