Det finnes ikke én enkelt løsning for å få flere kvinner i styrer i private aksjeselskap.