Aldri før har skatten på norsk eierskap vært høyere. Til tross for ulike påstander fra regjeringen. For samtidig som eierbeskatningen (selskapsskatt + utbytteskatt) i Norge er økt fra 46,7 prosent i 2021 til 51,5 prosent i 2023, har utlignet formuesskatt i samme periode økt med 64 prosent: Fra 18,5 milliarder i 2021 til anslåtte 30,4 milliarder i 2023.

Formuesskatten som andel av fastlandsøkonomien er nå 0,8 prosent. Det har ikke skjedd før.

Når den særnorske eierbeskatningen er så høy at norske eiere opplever at de blir bedre eiere for deres norske virksomheter ved å bo i utlandet, er det ikke overraskende at de flytter.

Skatt fungerer.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!