Økokrim tiltalte Trondheimsfirmaet KulturminneCompagniet (KC) etter at selskapet skadet og ødela steinvegger på den vernede middelalderkirken Tingvoll kirke.

- Vi erkjenner kollaps i byggeplassledelse denne dagen og feilen vi har gjort, men vi mener boten er for stor, sa daglig leder og styreleder Bård Strømgren da saken startet i Nordmøre tingrett mandag. Han hevder han har et samlet krav mot seg på vel 3,5 millioner kroner på grunn av skadene som ble gjort på kirken. Økokrim vil legge ned påstand i retten på en bot på 600 000 kroner. I tillegg ble det fremsatt på vegne av Riksantikvaren et krav om erstatning for å avbøte påførte skader med 256 000.

Firmaet har i tillegg fått erstatningskrav samt krav om tilbakebetaling av allerede utførte arbeider på over to millioner kroner fra Tingvoll kommune.

- Vil øke bøtenivået

- Det er dyrt å dumme seg ut på en middelalderkirke, men her blir kravene for store. De er formidable. Konsekvensene er på alle vis store for meg og firmaet, utdyper Strømgren overfor Adresseavisen.

- Det ville være et bøtenivå i henhold til eksisterende praksis. Jeg mener vi blir forsøkt brukt som et virkemiddel for å løfte hele statusen til kulturminneloven og øke bøtenivået. Vi opplever at vi er en brikke i en slik strategi. Politiet har lagt ned en enorm innsats her. De kom med ti etterforskere, har ransaket kontorer og hjem og lagt folk på glattcelle på grunn av at vi har gjort og innrømmet feil. Reaksjonen står ikke i forhold til hva som vi har innrømmet har skjedd. Dette er en overreaksjon, sier Strømgren, som må ta stilling til å skyte inn mer kapital for å unngå konkurs dersom Økokrim får gjennom sitt krav.

Førstestadsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad avviser at dette er en overreaksjon.

- Boten bygger på tidligere dommer og alvorlighetsgraden i denne saken. Bøtene innenfor kulturminneloven har også økt med årene, sier Istad.

Kulturminner har gått tapt

Det er satt av fem dager til saken som har sitt utgangspunkt i at nordveggen på middelalderkirken fra 1100-tallet, som er automatisk fredet etter kulturminneloven, ble skadet 21. juni 2016. Håndverkerne til KulturminneCompagniet fjernet pusslag og overflatebelegg på kirkens yttervegg med maskinelt roterende slipeverktøy. Under slipearbeidene ble kvaderstein i marmor på kirkens hjørner, rundt vinduer og dørportal samt originale byggesteiner i veggene påført irreversible skader.

Økokrim mener det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter fordi valg av slipemetode verken var i tråd med antikvariske premisser eller råd fra relevant ekspertise. Dessuten var iverksettingen av slipearbeidet uten forsvarlig tilsyn eller instruksjon fra kompetent personell og ved at skadegjørende arbeid pågikk i ca. tolv timer uten å bli stanset. Ved skadene har kulturminnets estetiske verdi blitt vesentlig redusert og uerstattelige fysiske kilder om kirkens håndverksdetaljer og utøvelsen av steinhuggerfaget i middelalderen har gått tapt.

Underskudd på 7,7 mill.

I retten kom det fram at selskapet hadde en robust økonomi fram til skadene på middelalderkirken ble kjent. Siden har hverdagen blitt tøffere for selskapet – og Strømgren sa i retten at hans selskap har et underskudd etter første halvår på 7,7 millioner. Selskapet sliter også med andre store negative ringvirkninger på grunn av skadene på kirken, og hevdet å ha mistet flere avtaler. Selskapet har i dag store problemer, og mener at dette må hensyntas i størrelsen på boten. Permittering og oppsigelser er aktuelt, ifølge Strømgren.

- Dette har vært alt annet enn et vellykket prosjekt, men disse momentene må tillegges vekt, framholdt KulturCompagniets forsvarer, Vegard Wæraas Svarva.

Det er utarbeidet om lag 1200 sider i tiltaledokumentene, som det er satt av fem dager til.