Bystyret i Trondheim aksepterer overskridelsene i metrobuss-prosjektet, som Adresseavisen har omtalt tidligere. Overskridelsene har vært på 116 millioner kroner. Men nå vil politikerne tettere på. For selv om et bredt flertall vedtok det reviderte kostnadsoverslaget, ber de nå om hyppigere rapportering.

- Blir bra for Trondheim

- Vi ønsker metrobuss. Dette er et prosjekt som blir bra for Trondheim, og langt billigere enn kollektivløsninger i andre byer. Husk at to linjer med bane i Bergen koster 13,4 milliarder, mens vi legger ned 2,5 milliarder i metrobuss. Det er en rimelig investering i et nytt kollektivsystem, sier Senterpartiets Marte Løvik.

- Men det kan ikke være slik at vi vedtar et budsjett, så går det noen uker – og så må vi vedta nytt budsjett. Dette handler om organisering, og lovverket gjør at dette er vanskelig (på grunn av organiseringen av prosjektet, der både kommunen, fylket og staten er inne, red.anm.). Det vi kan gjøre, er å være tettere på. Hvorfor får vi informasjonen om kostnader som oppstår så sent? Slik mister vi oversikt og styring, sier Løvik.

- Men selv om dere blir informert oftere, er dere ikke uansett tvunget til å gå videre?

- Jo tidligere vi får informasjonen, jo lettere er det å sette ned foten, sier Ap's Geir Waage.

- Vi vil ha metrobuss, men vi vil ha kontroll, tilføyer Marte Løvik.

foto
Sps Marte Løvik og Aps Geir Waage tror ikke det er første gang de aksepterer overskridelser i Metrobuss-prosjektet. Men de vil få informasjonen tidligere så de lettere kan si stopp.

Vil stanse prosjektet

Fremskrittspartiet foreslo i bystyret å stanse hele metrobuss-prosjektet, men fikk kun egne stemmer.

- Metrobuss er blitt et pengesluk. Det blir nærmest alltid dyrere. Summen av dette er for drøyt at vi kan gå god for metrobussprosjektet, sa gruppeleder for Frp, Elin Marie Andreassen.

Miljøpartiets Jan Bojer Vindheim tok replikk:

- Å avblåse metrobussprosjektet etter at vi allerede har brukt hundrevis av millioner, er useriøst. Dette er tull, sa han.

Pensjonistpartiets Morten Kokaas mente også at det hadde vært litt for hett for Frp i det siste, gitt alle pengene som allerede er brukt.

- Symbolpolitikk, kaller Geir Waage det.

Det avsettes totalt 750 millioner kroner til stasjoner, traséutbedringer og knute- og omstigningspunkt fram til oppstart av nytt ruteopplegg i 2019. Beløpet inkluderer 60 millioner kroner i sikkerhetsavsetning og plankostnader.

- Når kommer neste reviderte budsjett, med økte kostnader, som dere vil vedta?

- I august, fleiper Geir Waage.

Han understreker at han selvsagt ikke vet, men at han ikke vil bli overrasket over nye kostnader ganske snart, noe Løvik er enig i.

I Løviks forslag, som ble vedtatt, framkommer det også en bekymring om hvordan prosjektet oppfattes. Flertallet ber rådmannen gå i dialog med de andre partene i miljøpakken med den hensikt å "bedre kommunikasjon med publikum spesielt knyttet til innføring av metrobuss". Både om bussene, billetteringssystemet og berørte naboer. "Bystyret mener det er viktig at byens og regionens innbyggere får god informasjon om endringene og mulighetene som ligger i omleggingen til metrobuss i Trondheim".

- Nå får dere sjansen: Hvorfor er dagens metrobuss-system bedre enn dagens?

- Fordi metrobussen vil bygges for dagens Trondheim, ikke gårsdagens. Slik det er nå, går alle linjer innom sentrum, det er ikke nødvendig, svarer Geir Waage.

- Det setter byen i stand til å ta den økningen i kollektivreisende som byen skal ha, sier Marte Løvik.

Høyre bekymret

Også Høyre og Rødt leverte tilleggsmerknader. Høyre var bekymret for økonomien fordi de mener flertallet har valgt løsninger som har økt kostnadene der rimeligere og gode alternativer har vært skissert.

Rødts Ragna Vorkinnslien var bekymret for at deler av byens befolkning vil få lengre avstand til nærmeste holdeplass, frykt for høyere pris og færre tilgjengelige sitteplasser.

- Budsjettsprekker har vi vært ute for tidligere. For ivrig bruk av sparekniven, kan lage et for dårlig tilbud. Metrobussen er ikke problemfri, men det er det valget vi har tatt, da må vi lage et tilbud befolkningen fortjener, sa Bojer Vindheim.

- Å hoppe av i svingen

Frp's Mats Ramo mente metrobussen var keiserens nye klær.

Geirmund Lykke mente Frp prinsipielt hadde sluttet seg til metrobussen da bystyret behandlet bymiljøavtalen for fire år siden.

- Superbuss er kommet for å bli, vi må ikke snakke det ned ved enhver anledning, sa han.

Mats Ramo repliserte at Frp ønsker et godt system.

- Vi har ikke sagt at det er nødvendigvis de gamle bussene vi vil ha. Det har skjedd så mye håpløst i dette superbussprosjektet at det er på tide å sanere hele greia.

- Dette er rett og slett barnslig og destruktivt. Å hoppe av i svingen, ved å fjerne bussholdeplasser slik at folk må gå lenger, er ikke vakkert, sa SVs Ottar Michelsen.

- Dette er ingen varslet katastrofe. Bussene er stort sett innenfor budsjett. Kartet justeres stadig etter terrenget, sa MDGs Ola Lund Renolen.

Venstres Erling Moe sa at dette er en viktig debatt.

- Det er bra at hele bystyret unntatt Frp og Rødt viser ansvarlighet. Jeg hører en stor grad av skråsikkerhet. Jeg kan ikke garantere at metrobuss blir en kjempesuksess, men vi må gjøre det vi kan for at det blir det.

Dette fikk Frp's Morten Ellefsen til å replisere at Moe var som komiske Ali.

Rødt stemte mot Frps forslag om å stanse prosjektet, men for å få rådmannens anslag på hva det vil koste å stanse det.

Innstillingen om å akseptere budsjettsprekken ble vedtatt mot Frp og Rødts stemmer.

VIDEO: Bli med på prøvetur med metrobussen