Veiselskapet Nye Veier AS vil sløyfe et veikryss på Ler til 400 millioner kroner.

I motsatt fall frykter Nye Veier at E6 sør for Trondheim kan bli utsatt til 2035 hvis ikke kostnadene med prosjektet kuttes kraftig.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) anbefaler sin partikollega i Melhus om å bøye av i spørsmålet om veikryss på Ler. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag skal møtes rett før kommunestyret i Melhus samles. Sandvik vil at fylkesutvalget skal anmode Melhus kommunestyre om å frafalle kravet om kryss på Ler, slik Nye Veier ber om, i tråd med mandatet fra sittende regjering.

Sandvik vil ha fylkesutvalget med seg på en uttalelse om at man ser det som svært viktig at utbyggingen av E6 sør kommer i gang så raskt som mulig. En raskest mulig ferdigstilling av ny E6 sør med motorveistandard, er avgjørende for økt trafikksikkerhet og fremkommelighet.

- Samtidig må Nye Veier garantere for en oppstart av byggingen av E6 sør som gjør veien ferdig så raskt som mulig, og senest innen utgangen av 2027. Veien er allerede kraftig forsinket i forhold til opprinnelig plan. Veksten i tungtrafikken gjør dette til et kritisk spørsmål for trafikksikkerhet og næringsutvikling i Trøndelag og Norge, skriver fylkesordføreren i en e-post til Adresseavisen.

Må se fremover

Gunnar Krogstad sier han ikke ser noen grunn til at kommunestyret skulle vedta å kutte ut et kryss for av- og påkjøring på Ler, slik Nye Veier krever og som fylkesordføreren anmoder om.

- Et kryss på Ler gjelder ikke bare de knappe 500 som bor der. Muligheten for av- og påkjøring vil også omfatte folk på Lundamo, Ler og Kvål. I tillegg kan fylkesveien til Klæbu kunne bruke dette krysset. Vi må se frem i tid og ikke sette oss i en håpløs situasjon ved ikke å ha mulighet for å kunne kjøre av og på den nye E6, sier Krogstad.

Ordføreren mener man ikke nødvendigvis bør bygge et kryss slik Nye Veier foreslår. Krysset kan få en annen utforming og til en helt annen kostnad.

- Nye Veier truer med at E6 sør kan bli utsatt i flere år?

- Også vi i Melhus ønsker ny E6 så snart som mulig. Strekningen Kvål – Melhus er en egen entreprise til mellom 700 millioner og én milliard kroner. Byggingen kan settes i gang uavhengig av kryss på Ler. For oss går smertegrensen ved en avkjøringsmulighet for Ler. Hvis Nye Veier ikke setter i gang bygging, er det for å straffe oss, mener Krogstad.

Nye Veier bygger uansett

Han tror uansett ikke siste ord er sagt i denne saken etter kommunestyremøtet tirsdag. – Nye Veier har uttalt at de uansett vil foreslå at E6 bygges uten kryss på Ler, sier Krogstad.

Blant folk Adresseavisen snakket med på Ler mandag formiddag er meningene delte. Men et flertall ønsker ny E6 uten kryss på Ler.

- Et kryss vil bli forferdelig dyrt, kutt ut krysset, sier Bjørn Sturla Moen, bosatt på Kvål. Han minner om at det er bare én mil til Melhus sentrum. Da kan man like godt kjøre dagens E6 når nyveien en gang står ferdig.

- Personlig trenger jeg ikke et veikryss på Ler, selv om det blir negativt for forretningene her på Ler. Mye hyttefolk stikker innom. Selv jobber jeg i Prixen. Men vi kan heller kjøre gammelveien, sier Heidi Hollakleiv, bosatt på Ler. Hun mener det er viktigere med ny vei enn at den også må ha et kryss.

- Vi må ha et kryss slik at vi får mulighet for å komme oss av og på den nye E6. Hvis ikke, dør bygda ut. Du må også ha mulighet for å komme deg av og på fylkesveien til Klæbu, sier Erik Follum, bosatt på Ler. Han tror ikke krysset blir så dyrt som Nye Veier påstår. Uten avkjøringsmulighet, vil alle bare komme til å kjøre forbi.

Bør avgjøres sentralt

En annen lerbygg er klar på at krysset bør droppes. Han mener lokalpolitikerne ikke bør blande seg borti en sak som angår hele regionen. – Vi har for mye demokrati, og særinteressene råder. Slike avgjørelser bør tas av regjering og storting.

En annen, som insisterer på å være anonym, bor på Lundamo. Han synes det viktigste med en ny E6 er at man få fjernet tungtransporten fra tettstedene. – Sløyf kravet om kryss. Når nyveien står ferdig, går det fint an å kjøre dagens E6 til f.eks. Melhus sentrum.

Gruppeleder for Høyre i Sør-Trøndelag fylkesting, Torhild Aarbergsbotten (H), minner om at fylkesordfører Tore O. Sandvik tidligere har vært krass i kritikken for at E6 sør skulle prioriteres etter E6 Ranheim – Åsen. Hun vil at fylkesutvalget skal oppfordre Melhus kommunestyre om å komme frem til en løsning til fellesskapets beste.

Fylkesordføreren på sin side minner Aarbergsbotten om valgløftene fra høyretoppene, som i Adresseavisen i august 2013 lovet at med Høyre i regjering skulle E6 gjennom Sør-Trøndelag stå ferdig i løpet av sju år.

Sju år etter løftene

- E6 sør skulle stå ferdig i 2021, uten forbehold for de kryssløsningene som lå inne i prosjektet. Nå vet vi at veien tidligst vil stå ferdig innen utgangen av 2027, sju år etter Høyres garanti til velgerne. Nye Veier nekter å gi noen garanti selv for dette tidspunktet, uavhengig av om kommunestyret i Melhus skulle frafalle kravet om kryss på Ler, sier Sandvik.

Han legger til at han forstår Melhus kommunes krav om kryss på Ler. Det er gode argumenter for det – ikke minst med tanke på fremtidig utvikling av kommunen. Høyre tok heller ikke noen forbehold om dette krysset i behandlingen av Nasjonal Transportplan, påpeker Sandvik.

foto
For dyrt: - Et kryss vil bli forferdelig dyrt, kutt ut krysset, sier Bjørn Sturla Moen. Han minner om at det er bare én mil til Melhus sentrum. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
Trenger krysset: - Vi må ha et kryss slik at vi får mulighet for å komme oss av og på den nye E6. Hvis ikke, dør bygda ut, sier Erik Follum Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
Unødvendig: - Personlig trenger jeg ikke et veikryss på Ler. Vi kan heller kjøre gammelveien, sier Heidi Hollakleiv. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen