Tenk deg følgende scenario; ved frokostbordet hjemme booker du dagens reise på mobiltelefonen. Utenfor døren av en bil. Den deler du med flere andre som skal samme vei som deg. Du kan settes av der det trengs, enten det er like ved jobben, eller for å hoppe på superbussen, eller bytte til en annen bil som tar deg helt frem dit du skal.

Det hele skal skje sømløst og gjøre reisen billig og enkel.

Det hele tvinger seg frem fordi Trondheim vokser og med det vil også trafikkproblemene øke dersom færre velger kollektive løsninger, går eller sykler, men isteden velger bilen.

Gjør bilen til løsning

Fremtidens løsning, der du booker hele turen fra mobiltelefonen, trenger ikke å være langt unna, ifølge fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag, Erlend Solem. Han snakker engasjert om bilkollektiv, abonnementsløsninger for bildeling og at nye appbaserte løsninger som Lyft og Über har endret hele bildet. Mens privatbilen frem til nå har vært det store problemet i bytrafikken blir bilene i fremtiden en del av løsningen. Derfor jobber fylkeskommunene nå med et prosjekt som skal munne ut i en teknisk løsning – en app – som lar deg booke turen fra dør til dør i Trondheim eller regionen, via mobiltelefonen.

- Bilbransjen selv mener at skillet mellom buss og bil viskes ut. Klima vil ikke lenger være problemet med bilene, men arealbruken, sier Solem.

- Det er en utrolig sløsing at alle familier har en, to eller tre biler. De står i stor grad i garasjen eller på parkeringsplassen. Det er rett og slett en dårlig investering, når utnyttelsen er så dårlig, sier Solem.

- Taxinæringen har sviktet

Torsdag arrangerte fylkeskommunen idéverksted der temaet er fremtidens transport og reiser. Der innledet fylkesordfører Tore O. Sandvik med å si at Trondheim ikke alene kan finne løsningen på trafikk- og transportutfordringene. Isteden må byen lære av andre og plukke de beste løsningene. Men Sandvik gikk også hardt ut mot taxinæringen, som han mener kunne tatt en slik rolle for lengst, men slett ikke har greid det. Isteden drives prisene opp, og gjør tilbudet mindre attraktivt.

- En drosje står i dag i ro 70 prosent av tiden. Bare 53 prosent av tiden den er i bevegelse er det med passasjerer. Det vil si at det er inntjening bare 15 prosent av tiden. Resultatet er svært høy pris. Jeg tror det bare er et tidsspørsmål før den øker igjen, sier Sandvik.

- Løsningen er enkel; Drosjene bør kjøre mer og prisene må gå ned, sier fylkesordføreren og lanserer ideen om at NTNU, Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og Sør-Trøndelag fylkeskommune, som til sammen har 33 000 ansatte, bør gå sammen om å abonnere på en transportløsning med biler. Han sier dette og bildeling er fremtiden, ikke privatbiler, slik vi kjenner dem.

- Ungene kommer til å le av oss og spørre om det er sant at vi hadde egne hus hjemme med plass til et tonn stål, sier han.

Hentet inspirasjon fra USA

For å lede diskusjonen om fremtidens bytrafikk i Trondheim hadde fylkeskommunen hentet Susan Zielinski fra Universitetet i Michigan. Hun regnes som verdens kanskje fremste ekspert på området og har jobbet med lignende prosjekter i tjue byer verden over. Zielinski peker på at innovasjons- og utviklingsmiljøet i Trondheim gir byen alle muligheter til å være blant verdens fremste når det gjelder de tekniske løsningene for å få sømløse reiser fra dør til dør.

Hennes råd til de ansvarlige er å gi alle som trenger det tilgang til reise og trafikkdata som offentlige etater sitter på, for å bygge gode løsninger lokalt.

- Det er ikke behov for å finne opp hjulet på nytt. Bruk og tilpass isteden gode ideer til deres situasjon. I dag skjer utviklingen så fort at teknologien løper fra politikken, så det er viktig at folk som jobber med transport samarbeider godt, skriver Zielinski i en e-post til Adresseavisen.

Lanserte taubane og førerløse busser

Blant ideene som dukket opp under torsdagens møte var både taubaner til Byåsen, autonome buss- og båtruter som kan frakte folk i byen, og muligheter for å utvikle et bedre togtilbud blant annet ved å benytte jernbanesporet mellom Stavne og Leangen til en bybane. Andre innspill i transportdiskusjonen er å bygge opp knutepunkter i forbindelse med superbussholdeplassene, der det kan finnes muligheter for bildeling, taxiholdeplasser, muligheter for lading av el-buss og el-taxi, samt parkering av sykkel og el.-sykler. Rådgiver Janne Lønsethagen i Sør-Trøndelag fylkeskommune skryter av engasjementet.

LES OGSÅ: Superbusstrasé kan gi tvangsdeling av 60 eiendommer på Heimdal

- Alle arbeidsgruppene pekte også på at vi trenger en teknologisk plattform der du kan sy sammen reiser med ulike transportmidler, sier hun.

Taxinæringen er første trinn

Lønsethagen er selv prosjektleder for forprosjektet «Smart transport», der første steg er en løsning for tilbud fra alle lokale drosjeselskaper i samme app.

- Jeg opplever at det er stor samarbeidsvilje. Det er i alles interesse for å utnytte bilparken bedre, sier Lønsethagen.

Målet på sikt er en løsning som også kan brukes til å bestille transport i distriktet. Og forhåpentligvis en reiseplanlegger som omfatter hele miljøpakkens tilbud.

Forprosjektet hun jobber med skal være ferdig 1. januar 2018, men allerede i løpet av kort tid skal et pilotprosjekt når det gjelder drosjene være på plass. Det skal også en skisse for hva som kan gjøres videre med appen være.