«Ingen amerikanske soldater på Værnes» står det på en løpeseddel som blir delt ut i Trondheim. De som står bak, kaller seg et lokalt initiativ mot planene om amerikanske styrker på Værnes.

- Vi ønsker ikke at Norge skal bidra til opprustning og økt spenningsnivå i verden, sier Geir Skavern som er en av initiativtakerne.

Folk fra ulike lag og organisasjoner

- Vi er en gjeng forskjellige folk som møttes på et møte i Norges fredsråd 24. oktober, den dagen regjeringen tok beslutningen om å tillate amerikanske soldater fra US Marines på Værnes, sier Skavern. Omtrent 30 mennesker fra ymse lag og foreninger har senere møttes for å få til en kampanje og demonstrasjon i Trondheim 26. november.

- Det er uavhengige folk, folk fra fagforeninger, politiske parti, ymse organisasjoner, Norges fredsråd og Nei til Atomvåpen som nå samler seg, sier Skavern.

Det er nesten som et ekko fra 70-tallet. Sist lørdag delte de ut løpesedler flere steder i Trondheim for å få folk med på demonstrasjon mot stasjonering av US Marines i Trøndelag.

- Bryter med norsk basepolitikk

Geir Skavern sier de gjør dette for å spre ordet og rette oppmerksomhet mot planene på Værnes. Da de delte ut løpesedler sist lørdag oppfattet han det som at mange er engasjerte mot planene til det amerikanske forsvaret.

- Utplassering av amerikanske soldater fra US Marines bryter med Norges basepolitikk gjennom hele etterkrigstiden. Det har vært en god politikk at Norge har hatt som prinsipp at utenlandske soldater ikke skal utstasjoneres på norsk jord.

De som står bak kampanjen mener dette viser en ny og mer aggressiv retning i norsk forsvarspolitikk. De mener også at beslutningen er tatt bak lukkede dører uten mulighet til offentlig debatt. Gruppen mener dette vedtaket føyer seg inn i en generell utvikling der både Nato og Russland viser en langt mer militaristisk holdning enn tidligere.

Skaper økt spenning og opprstning

- Utplasseringen av amerikanske soldater bidrar til økt spenning og opprustning. Vi ønsker ikke en ytterligere opptrapping og er redd for at vi er på vei inn i en ny kald krig mellom amerikanerne og Nato på den ene siden og Russland på den andre.

Geir Skavern understreker at dette ikke er en aksjonsgruppe for å få Norge ut av Nato.

- Dette er en énsaks-aksjon. Vi ønsker å hindre at det blir plassert soldater fra US Marines på Værnes fordi vi mener de er en angrepsstyrke som ikke bidrar til forsvar av Norge.

Aksjonsgruppen planlegger også en markering i Stjørdal 17. januar.

Forsker Julie Wilhelmsen ved NUPI mener stasjoneringen av 300 amerikanske soldater på Værnes vil provosere, og planene er trolig i strid med norsk basepolitikk.

foto
US Marines har allerede militært utstyr på plass på Værnes. I januar kommer soldatene.
foto
Slike plakater er hengt opp i byen for å få folk med på demonstrasjon mot amerikanske soldater på Værnes. Foto: Facebooksiden Ingen amerikansk base på Værnes