Hun er leder av infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og opptatt av å legge forholdene best til rette for kollektivtrafikken i Innherredsveien.

Trond Åm, som representerer Venstre i bystyret, kjemper for å få gjennomført et prøveprosjekt med Innherredsveien som miljøgate i ett år. Skal man etter Åms mening lykkes med byutvikling i Trondheim, er det viktig å forene trafikale hensyn med bomiljø, arkitektur og en sammensatt befolkningsstruktur i byområdene.

Imidlertid er Arbeiderpartiet i bystyret og fylkestinget uenig om Innherredsveien helt skal stenge for biltrafikk. På kommunalt hold frykter man at bilene da vil kjøre boliggatene i stedet.

Fra Solsiden til Rosendal

Det er forslag om et ettårig prøveprosjekt fra rundkjøringen ved Solsiden til Rosendal. I et halvt år skal kun kollektivtrafikken kjøre strekningen i rustiden, men møter motbør i kommunen.

- Ved å sikre fremkommeligheten for superbuss og annen kollektivtrafikk i Innherredsveien når man både klimautfordringer og arealutfordringer. Man løser ikke plassproblemer i trafikken med elbiler, sier Bjørkhaug.

Derfor er hun overrasket over Venstres utspill. Bjørkhaug har ingen tro på forslaget fra Åm om å omklassifisere Innherredsveien og Elgeseter gate til kommunale veier, slik Åm foreslår. Man står overfor de samme utfordringene, enten veien er fylkeskommunal eller kommunal.

Bjørkhaug synes det todelte forslaget, som innebærer at bare kollektivtrafikken kan kjøre strekningen i rushtiden, var et godt kompromiss. Det første halvåret kan veien innsnevres fra fire til to felt, med trafikk for både buss og personbiler. Det andre halvåret skal det fortsatt være to felt, men der bare bussen kan kjøre i rustiden.

Kan gi kunnskap

- Forsøket skulle gi oss verdifull kunnskap i det videre arbeidet. Vi står overfor en massiv boligbygging på østsiden av byen – med nærmere 40 000 nye boliger under planlegging. Da kunne vi ikke akseptere å gå fra fire til to felt, uten at bussens fremkommelighet var sikret, sier Bjørkhaug.

Forsøket skulle vise om det lar seg gjøre å blande kollektivtrafikk og personbiltrafikk.

Infrastrukturkomiteen har vært på studiereise i Europa. I bl.a. Zürich bygger man ikke ut veinettet for mer personbiltrafikk. – Dessverre er det en reell uenighet i kommunen og i fylket om innholdet i avtalen; skal det tillates blandet trafikk eller bare kollektivtrafikk? Nå er det viktig at prøveprosjektet snart kan komme i gang, sier Karin Bjørkhaug.

foto
Kollektivtrafikk: Karin Bjørkhaug (KrF) er leder av infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og opptatt av å legge forholdene best til rette for kollektivtrafikken i Innherredsveien. Hun ønsker at prøveprosjektet med Innherredsveien som miljøgate blir gjennomført. Foto: Geir Tønset