Striden og motsetningene internt i Aps bystyregruppe kom for dagen fredag ettermiddag.

Magne Lerø, ansvarlig redaktør i Dagens perspektiv, publiserte torsdag i forrige uke en lederartikkel i magasinet. Under tittelen «Kafka-tilstander i trøndernes leir» tok Lerø et oppgjør med ordfører Rita Otterviks håndtering av situasjonen rundt Kystad-saken og Aps bystyremedlem Rune Olsø. Artikkelen kommenterer særlig ordføreren uttalelser rundt gruppestyret i partiets vedtak om å stemme for at kommunen skal anmelde Kystad-saken.

Kortslutning

I artikkelen skriver Magne Lerø blant annet:

«Dette er en kortslutning av det alvorlige slaget. Man anmelder ikke en politiker fordi man ønsker å få juridisk klarhet i et saksforhold. Ingen skal anmeldes uten at den som anmelder mener det er begått et lovbrudd. Hvis statsadvokaten vil starte etterforskning av en sak ut fra det mediene skriver, skal politikerne ta det til etterretning. Det er meningsløst at politikerne skal henge seg på med en anmeldelse for å markere at de synes det som er kommet fram er alvorlig. Å anmelde er en form for forhåndsdømming. Om det ikke er intensjonen, så er det virkningen, uansett hvor mye Ottervik prater om at det ikke er meningen. Ottervik opptrer som et siv i medievinden. Framfor å stå opp for sin partifelle, takler hun ham bakfra.»

Julie Indstad Hole, som er medlem av gruppestyret i bystyregruppa til Ap, nestleder i kulturkomiteen og fylkesleder for AUF Sør-Trøndelag, la ut en lenke til Dagens perspektiv fredag på sin Facebook-side. Der siterer hun en setning fra artikkelen som hun deler. «

Man anmelder ikke en politiker fordi man ønsker å få juridisk klarhet i et saksforhold.

» Bør leses, skriver Indstad Hole.

foto
Dette lå ut på Facebook-siden til Julie Indstad Hole, før det etterhvert ble fjernet.

Slettet innlegget

Etter en times tid ble posten slettet, men ble i mellomtiden likt av blant andre Ellen Reitan som er bystyrepolitiker for Ap, medlem av gruppestyret og nestleder i kontrollkomiteen i Trondheim kommune. Også andre AUF-ere i partiets bystyregruppe likte innlegget fra Julie Indstad Hole.

I forrige uke avgjorde kontrollkomiteen i Trondheim at de innstilte overfor formannskapet på å anmelde Kystad-saken til politiet. Det skjedde mot stemmene til Aps to medlemmer i kontrollkomiteen, en av dem er Ellen Reitan. Dagen etter innkalte Rita Ottervik gruppestyret i Ap til møte på sitt kontor for å diskutere saken og avgjøre hvordan Aps medlemmer i formannskapet skulle forholde seg i spørsmålet om anmeldelse.

Forut for dette møtet hadde Adresseavisen kartlagt at samtlige av de andre partiene i formannskapet vil stemme for at kommunen anmelder forholdet når saken kommer opp på et ekstraordinært møte i formannskapet førstkommende fredag.

Anmeldelse

Ordfører Rita Ottervik opplyste etter et to timers langt møte med gruppestyret i eget parti at også Aps medlemmer gikk inn for anmeldelse. Men etter det Adresseavisen forstår var det flere på dette møtet som stemte mot at Ap skulle anmelde saken.

I Trondheim Arbeiderparti har Facebook-posten fra Julie Indstad Hole, og det faktum at flere medlemmer av partiets bystyregruppe likte posten på Facebook, skapt reaksjoner. En sentral kilde i partiet sier dette vitner om en maktkamp internt og et gryende opprør mot Rita Ottervik og hennes håndtering av Kystad-saken.

- Enkelte mener det er Adresseavisens journalistikk, Rita Otterviks uttalelser om at slike avtaler er noe svineri, anmeldelsen og Nord-Trøndelag Aps kamp mot Rune Olsø som ny fylkesleder, som er problemet i denne saken. At medlemmer av partiets gruppestyre, altså den innerste krets i rådhuset, åpent kritiserer ordføreren, har fått mange til å reagere kraftig. Lederartikkelen som ble lagt ut på Facebook, inneholder drepende kritikk av Rita Ottervik. At sentrale politikere i bystyregruppe deler og liker den, vitner om full krig internt, sier en kilde.

- Har skadet oss

Ordet krig vil ikke en annen sentral Ap-kilde kalle det. Men samtidig tegnes det bilde av frustrasjon innad i partiet, og at meningene er delte om hva som er rett eller galt.

- Denne saken har skadet oss uansett. Nå handler det om saken vil skade oss ytterligere eller ikke. Det er nok viktig nå at en uavhengig instans vurderer saken videre.

En annen sentral kilde i partiet sier at flere av de yngste representantene i gruppemøter åpent har kritisert måten Ottervik har kommentert saken på i media.

- Både på gruppemøtet og i gruppestyret kom det kritikk mot Ottervik. Men mange av oss andre er veldig tilfreds med måten ordføreren har håndtert saken på. Det var klokt av Rita å gå ut på den måten hun gjorde for å beregne partiet vårt, sier en kilde til Adresseavisen.

- Vi er et stort parti, og det blir uenigheter. Men jeg oppfatter ikke at det er splittelse, forteller en annen kilde.

Sender ulike signaler

Frps gruppeleder i bystyret, Elin Marie Andreassen, var en av de politikerne som reagerte og kommenterte på Indstad Holes post fredag. Hun er undrende til hva som skjer internt i Ap rundt denne saken.

- Mye tyder på at det er full uenighet i gruppa om hvordan man skal håndtere denne saken. Først er ordføreren tydelig på hva hun mener om slike avtaler og kalte det noe svineri, så stemmer Aps medlemmer i kontrollkomiteen mot å anmelde saken. Dagen etter bestemmer Aps gruppestyre seg for å anmelde, og så kommer dette innlegget som deles og likes av flere sentrale Ap-medlemmer. Det er oppsiktsvekkende og får meg til å undres over dobbeltkommunikasjonen fra Arbeiderpartiet i denne saken. Slike ulike signaler er vanskelig å forholde seg til, sier Andreassen.

Verken Julie Indstad Hole eller Ellen Reitan har vært villige til å kommentere denne saken overfor Adresseavisen.

Ordfører Rita Ottervik sier hun ikke har lest artikkelen fra Dagens perspektiv, men hun legger ikke skjul på at det er ulike meninger internt i partiet både om medias dekning av saken og hvordan den er håndtert i partiet.

- Det er naturlig at det er ulike meninger om dette, og at det diskuteres. Men vi deler alle et ønske om å komme til bunns i saken og sikre åpenhet. At noen har ulikt syn på hvordan vi burde forholde oss til en vanskelig sak der både de juridiske og personlige forholdene er krevende, har jeg ingen problemer med, sier Ottervik.

foto
Elin M. Andreassen, FrP. Foto: Morten Antonsen
foto
Redaktør Magne Lerø. Foto: Scanpix