Rådmannen i Trondheim anbefaler politikerne å tilføre Trondheim Spektrum inntil 55 millioner i ny egenkapital, på visse vilkår. Dersom bystyret sier nei, mener rådmannnen det er sannsynlig at selskapet vil gå konkurs.

- Jeg syns at det i utgangspunktet ser ut som en klok innstilling fra rådmannen, men vi har ikke behandlet det i gruppa ennå. Vi må få litt tid til å diskutere saken, sier Ottervik.

Trondheim Spektrum har opplevd fallende inntekter i 2018, etter flere avlyste arrangementer. NTNU har også besluttet å ikke lenger bruke Spektrum til sine eksamener. «Dette vil med andre ord også påvirke de langsiktige kalkylene som ligger til grunn for selskapets investeringsbeslutning», heter det i et brev fra Trondheim Spektrum til eierne.

- Konkurs er sjelden billig

- Det er viktig å få selskapet til å stå på egne ben, både når det gjelder drift og investeringer. Utfordringene med driften er større enn vi har vært klare over tidligere, sier Rita Ottervik.

Nå mener hun det må lages et regnestykke.

- Det vi må gjøre er å se på hva som er mest økonomisk lønnsomt for kommunen, totalt sett. En konkurs vil ramme kommunen på mange vis. Med de forsinkelser det vil innebære, så vil det være store kostnader knyttet til det også. En konkurs er sjelden billig, sier Ottervik.

«Avklart økonomi»

Høyres Ingrid Skjøtskift er sterkt kritisk til informasjonen politikerne har fått om den økonomiske krisen i Trondheim Spektrum.

- Et hovedargument for å presse gjennom utbyggingen på Nidarø var påstanden om at prosjektet hadde en «avklart økonomi». Bystyret blir bedt om å bla opp 55 millioner kroner, uten at vi får en vurdering av den videre økonomiske risikoen, uten at vi har et snev av informasjon om hva som kan bli sluttregningen, sier hun.

foto
Mer penger eller konkurs: - Bystyret blir stilt i en kjempevanskelig situasjon, sier Ingrid Skjøtskift Foto: JENS PETTER SØRAA

Ingrid Skjøtskift mener rådmannens innstillingen etterlater flere spørsmål enn den gir svar.

- En varslet skandale

- Jeg har advart mot dette tidligere, senest i desember 2017. Da pekte jeg på at det var en rekke uavklarte forhold knyttet til utbyggingen, blant annet når det gjaldt økonomi. Dette prosjektet har vært tynt utredet hele veien, og det som har kommet av innvendinger har ikke blitt tatt på alvor. Dette er en varslet skandale, sier Skjøtskift.

Rådmannen påpeker at det er knyttet usikkerhet til tilbakebetaling av merverdiavgift for storhallen. Det gjenstår også en kartlegging av driftsregnskapene for årene 2014-2017, for å «avklare om selskapets anstrengte økonomi i betydelig grad skyldes at investeringskostnader er belastet driften», heter det i innstillingen til politikerne. I verste fall kan kapitalbehovet være større enn de 55 millionene som Trondheim Spektrum ber om nå. Disse spørsmålene skal være avklart før bystyret skal behandle saken 6. september, ifølge rådmannen.

- Kjempevanskelig

- Bystyret blir stilt i en kjempevanskelig situasjon. Dersom vi bevilger penger vil det ramme skole, helse og andre kommunale tjenester. Vi skal diskutere det nøye i gruppa. Jeg kan ikke forskuttere hva vi lander på, vi trenger svar på flere spørsmål først, sier Ingrid Skjøtskift.

Rådmannen skriver i sin innstilling at en eventuell konkurs med påfølgende byggestans vil bety at Sprektrum ikke blir ferdig til herrenes håndball-EM i januar 2020, og sannsynligvis heller ikke til kvinnenes EM i desember samme år.

- Stans i byggeprosjektet nå er verst tenkelige scenario, dersom Trondheim skal ivareta sine forpliktelser og sitt omdømme som arrangementsby. Det mener jeg må veie tungt i denne saken, sammen med behovet for å få ferdigstilt flere hallflater for den betydelige breddeidretten i Trondheim, sier Fremskrittpartiets Elin Marie Andreassen.