Mulighetene for et etterlengtet bygg øker.

Styret ved St. Olavs hospital er innkalt til ekstraordinært styremøte neste torsdag for å behandle den ene saken. Administrasjonen ved sykehuset råder styret til å gå inn for bygging. Sykehusledelsen betrakter dette som en fullføring av utbyggingen på Øya.

Milliardbygg

Sykehuset har allerede en tomt som er planlagt for formålet. Planen er å reise bygget på dagens parkeringsplass bak Nevrosenteret, og knytte de to sentrene sammen med ei bru.

Totalt er prisen på senteret beregnet til 1,6 milliarder kroner. St. Olavs hospital er integrert med NTNU, og det legges opp til at sykehuset og NTNU betaler halvparten hver. Helse Midt-Norge har ikke senteret på sin prioriteringsliste nå.

- Hvordan skal dere finansiere 800 millioner?

- Vi mener vi klarer å reise nødvendig egenkaptial gjennom salg av pasienthotellet på Øya og eiendom knyttet til Tiller distriktspsykiatrisk senter og  barne- og ungdomspsykiatrien på Lian. Salgssummen er anslått til 450 millioner. For å betale hele vår andel, er vi også avhengige av lån. Kapitalkostnadene er anslått til 40 millioner årlig og må dekkes over driften, sier Kvernmo.

Hva betyr det for driften?

- Her snakker vi om et bygg som skal tas i bruk rundt 2025. I perioden frem til da vil inntekter vokse. Det vil også være en gevinst i å drive psykisk helsevern på færre adresser.

Med tungt hjerte

Pasienthotellet utgjør den klart største verdien. Det har sittet langt inne for sykehusledelsen å foreslå salg. Kvernmo sier det vil stilles krav til den eventuelle kjøperen om disposisjonsrett i minst samme omfang som i dag, og at det legges inn en klausul om gjenkjøp. Sykehuset ønsker å sikre seg kontroll på den verdifulle tomta på lang sikt.

Departementets initiativ

Vurderingen av St. Olavs hospitals økonomiske muligheter kom etter at Helse – og omsorgsdepartementet, via Helse Midt-Norge, spurte sykehuset om hva det kunne bidra med for å bygge et senter for psykisk helse. Helse Midt-Norge vil ikke prioritere prosjektet.

Senteret skal være en integrert del av det somatiske sykehuset og romme utdanning, forskning og behandling innenfor psykisk helsevern. Hvis dette blir realisert, betyr det at allmennpsykiatrien og akuttpsykiatrien samles på Øya, mens langtids- og sikkerhetspsykiatrien samles på Østmarka, etter salg av eiendommene på Brøset.

Over til NTNU

Historien om et senter for psykisk helse ved St. Olavs Hospital er lang og full av skuffelser. Senteret ble ikke realisert som del av den gigantiske utbyggingen av det nye sykehuset. Nils Kvernmo er svært fornøyd med at det nå ser ut til at senteret kan bli en realitet.

Hvis styret ved sykehuset går inn for administrasjonens anbefaling, spilles ballen over til NTNU og Kunnskapsdepartementet som skal finansiere sin part. Universitetsdelen av et senter for psykisk helse inngår i NTNUs store campusutbygging. Planen er at institutt for psykologi ved Dragvoll skal flyttes dit. Men rektor Gunnar Bovim er ikke innstilt på å gi full gass for å få realisert ett enkelt bygg.

NTNU ønsker pakkeløsning

- Vi er opptatt av å se campusutbyggingen i sammenheng. NTNU ønsker et stortingsvedtak om en samlet utbygging. Det gir forutsigbarhet, og de beste og mest effektive løsningene. Et samlet vedtak er viktigere enn rask bygging av enkeltbygg. Bakgrunnen for hele campussamlingen er fraflytting av Dragvoll. Ett bygg på Øya er ikke svaret på det, sier Bovim.

Sykehusdirektøren har ikke noe problem med Bovims strategi.

- Det viktigste for oss er å få samling i et senter som er del av det integrerte universitetssykehuset. Da har vi tid til å vente på NTNU, sier Nils Kvernmo.

Svein Inge Meland951 98 688svein.inge.meland@adresseavisen.no

foto
Kan bli solgt: Sykehusdirektøren vil selge pasienthotellet for å finansiere senter for psykisk helse. Foto: Jens Petter Søraa
foto
Kan bli solgt: Sykehusdirektøren vil selge pasienthotellet for å finansiere senter for psykisk helse. Foto: Jens Petter Søraa