Koht Arkitekter vant konkurransen om konseptet for NTNUs fremtidige campus.

Gjennom sommeren har de unge arkitektene jobbet på spreng for å lage tre alternativer for lokalisering. Alle sammen sør for Elgeseter bru. 16. august punkterte regjeringen trondheimspolitikernes håp om å trekke mer av NTNU inn i Midtbyen. Statssekretær Bjørn Haugstad sa at samling av NTNU betyr lokalisering på, og i nærheten av, bygningsmassen på Gløshaugen – særlig vestover.

Revidert «Veien videre»

Fra trondheimspolitikerne kom det sterk kritikk av «Veien videre» på grunn av mye bygging på grøntarealer. Nå har Koht Arkitekter bearbeidet forslaget, og sparer en del av parkområdene. Inngrepene er mindre både i Elgeseter park og langs Klæbuveien.

Men fortsatt er det mye bygging på grønt, både på vestsiden mot Klæbuveien, i Grensen og i Elgeseter Park. «Veien videre» er den mest kompakte campusløsningen av de tre alternativene, og binder campus på Øya og Gløshaugen sammen.

Kompromissløsning

Koht har laget et alternativ 2 med vesentlig mindre inngrep i grøntområdene i Grensen og langs nordenden av Klæbuveien. Forslaget har ingen bygging i Elgeseter park, som ordfører Rita Ottervik har vært opptatt av å hegne om.

Bygningsmasse som i «Veien videre» ligger på grøntarealer mellom Hovedbygningen og Elgeseter gate, er i alternativ 2 trukket over til den andre siden av gata, til Øya.

Uten å ta grønt

Det tredje alternativet innebærer ingen bygging på grøntarealer. NTNU-rektoren har lenge lovt at universitetet skulle lage et slikt alternativ. I denne løsningen er all utbygging lagt til arealer som i dag er byggeklare. I praksis er det Entra-tomta, det tomme området der kommunens høyhus i Holtermannsveien 1 lå, Shell-tomta, Teknostallen og parkeringsplassen i Hesthagen, bak Handelshøyskolen i Klæbuveien.

Kvidal roser arkitektene

- Arkitektene har brukt mye tid i området og har foredlet sitt opprinnelige forslag, og utarbeidet to nye. Jeg synes Koht har vist stor faglig integritet og har vært flinke til å holde fast på konseptet, samtidig som de er lyttende og løsningsorientert, sier Merete Kvidal.

- Hvilken løsning ønsker NTNU seg?

- Vi har fått tre alternative løsninger som arkitektene har kommet frem til i samarbeid med campusprosjektet. Hva NTNUs styre ønsker av disse, vet vi ikke ennå. Løsningen kan også bli en kombinasjon av ulike alternativer.

Vurderes mot hverandre

Nå skal det lages et planprogram som drøfter de tre alternativene opp mot hverandre. En rekke tema skal utredes, for eksempel byliv, inngrep i grøntområder, barn og unge, transport, biologisk mangfold og helse. Det skal også lages en plan for medvirkning fremover.

I oktober-november skal planprogrammet være klart til ettersyn i kommunen. Da kommer høringsfasen.

Kommunen har én hånd på rattet

Det er Kunnskapsdepartementet som eier NTNU, og NTNU driver campusprosjektet på oppdrag fra dem, men Trondheim kommune er reguleringsmyndighet. Kvidal regner med at den politiske behandlingen i kommunen kan skje i mars-april.

Da bestemmes hvilket alternativ som skal konsekvensutredes, og det lages reguleringsplaner.

Planen er at spaden kan stikkes i jorda i 2020.

Gigantutbygging

NTNU ønsker å bygge 120.000 kvadratmeter. I tillegg skal Vitenskapsmuseet utvikles på Kalvskinnet og senter for psykisk helse skal bygges på Øya.

De 120.000 kvadratmeterne skal være en erstatning for fagmiljøene som flytter fra Dragvoll, kunstfag som i dag ligger i Innherredsveien og musikk som er spredt rundt i byen.

foto
Alternativ 1 er en justert utgave av vinnerkonseptet, men en del mindre bygging på grøntarealer. Gløshaugen til høyre, sykehusområdet på Øya til venstre. Strekene er ferdselsårer. Markering av bygg i oransje er eksempler og viser tenkt utbyggingsområde, ikke planlagte bygg. Foto: Koht Arkitekter
foto
I alternativ 2 sparer Koht Arkitekter mer på bruken av grøntarealer, særlig i området mellom Hovedbygningen og Elgeseter gate. Markering av bygg i oransje er eksempler og viser tenkt utbyggingsområde, ikke planlagte bygg. Foto: Koht Arkitekter
foto
Alternativ 3 er en løsning helt uten å bygging på grøntarealer. Byggingen skjer vestover i den sørlige enden av campus. Markering av bygg i oransje er eksempler og viser tenkt utbyggingsområde, ikke planlagte bygg. Foto: Koht Arkitekter
foto
Koht Arkitekter med Jonas Kverneland, Anders Bjørneseth, Kenneth Lønning og Christopher Wilkens i Koht Arkitekter har laget tre løsninger for fremtidig campus. Foto: Håvard Haugseth Jensen, HÃ¥vard Haugseth Jensen
foto
Rektor Gunnar Bovim var glad over beskjeden fra Bjørn Haugstad om at regjeringen slår fast at byggingen skal skje på, og rundt, Gløshaugen. Foto: Morten Antonsen