736 ansatte og tillitsvalgte ifra LO, YS, Unio og Akademikerne har skrevet under på et opprop mot seksuell trakassering i hele fagbevegelsen, skriver Aftenposten. Oppropet inneholder flere historier om grove tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet:

«Så grep han meg, løftet meg fra gulvet og holdt meg så hardt at jeg nesten ikke fikk puste. Han insisterte på at jeg skulle bli med på rommet hans.»

Flere av historiene handler om trakassering utført av eldre menn med makt i rørsla. Enten det er i form av bli tatt på kroppen, kommentarer eller gjentatte henvendelser med seksuelt innhold på meldinger.

«Du er ikke et menneske i en sånn setting, bare underholdning», skriver en kvinne.

Bak oppropet står seks kvinner fra ulike LO-forbund.

De forteller om intern motstand i arbeidet med oppropet.

– Det er nok ganske mange som er redde for hvordan oppropet vil utvikle seg, og om noen menn i maktposisjoner vil bli «outet» for å ha misbrukt stillingene sine. Da kommer motstanden for fullt, sier Janne Lisesdatter Håkonsen, tillitsvalgt i Norsk Lokomotivmannsforbund og en av initiativtagerne til oppropet.

Tillitsvalgt: – Fortsatt kamp for kvinner å ta plass

Kvinnene bak oppropet forteller at de har hatt møter med bekymrede ledere på ulike nivå og fått telefonsamtaler fra folk høyt oppe i systemet i fagbevegelsen som ønsker å få kontroll på innholdet i oppropet.

De forteller videre at det har vært spørsmål om de kjenner til konsekvensene ved å offentliggjøre et slikt opprop, og om de kan stå i det dersom noen ender opp med å bli navngitt.

Kvinnene vil ikke gå nærmere i detalj på hvor motstanden kommer fra.

– Det oppleves som et svik. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett for meg at det ville bli så mye motstand, sier Håkonsen, og legger til:

– Men innad i fag- og arbeiderbevegelsen har det siden tidenes morgen vært en kamp for kvinner å ta samme plass som menn. De samme mekanismene er til stede fortsatt i dag. Det har ikke forandret seg så mye som man kanskje skulle ønsket, sier hun.

Mener LO lukker øynene

Stine Westrum, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og en av de seks kvinnene bak oppropet, bekrefter at det har vært motstand.

– Graden av motstand har variert, men vi har alle fått kritiske spørsmål om hvorfor vi går løs på våre egne. Vi i fagbevegelsen har tradisjon for å stå sammen i fellesskap og i kampen, og det er en redsel for at vi kan gjøre noe som kan ramme våre egne, sier hun.

I november skrev Dagsavisen at blant LOs forbund har det vært minst ni registrerte tilfeller av seksuell trakassering de siste fem årene. LO sentralt opplyste til avisen at få eller ingen saker om seksuell trakassering eller overgrep i samme tidsperiode blant deres 900.000 medlemmer var nådd LOs juridiske avdeling.

Westrum mener alle historiene i oppropet viser et helt annet bilde: Flertallet av historiene kommer fra ulike LO-forbund.

– Enten lukker LO øynene for dette, eller så er det en kultur for ikke å varsle om seksuell trakassering, sier Westrum.

– Det vi som tillitsvalgte gjør hver dag, er å ivareta folk som blant annet har dårlige arbeidsvilkår eller som vil snakke med oss om alvorlige forhold. Vi har tillit. Hvis seksuell trakassering skal være et tabu hos oss, så er det veldig trist, sier hun.

Advarer om navngitte menn

– Som ung tillitsvalgt ble jeg advart mot ulike, navngitte mannlige tillitsvalgte i fagbevegelsen. Seksuell trakassering ble ofte unnskyldt med at «han bare er sånn», sier Tone Faugli, tidligere nestleder i Fellesorganisasjonen og nåværende leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet.

Advarslene var gjerne generelle og uformelle og handlet om uønsket seksuell oppmerksomhet. De kom fra kolleger eller andre møte- eller samlingsdeltagere som hadde lignende erfaringer med trakassering fra samme menn, og som ønsket at andre skulle unngå samme opplevelser.

Faugli har hatt flere maktposisjoner innenfor LO og mener det er en kjent sak blant mange ledere i fagbevegelsen at seksuell trakassering skjersom regel på seminarer og konferanser som innebærer samling på kvelden eller overnatting.

På tross av at mange damer har vært klar over at det skjer, så har trakasseringen fortsatt, mener Faugli.

– Jeg har selv vært en del av dette og har medansvar for at det ikke er blitt tatt et oppgjør med trakasseringen tidligere. En kombinasjon av skam, redsel for å bli oppfattet som pinglete eller en bråkmaker er en del av forklaringen. Etter hvert som man blir eldre og kommer i posisjon, avtar egenopplevde episoder. Men da har man blitt sosialisert inn i kulturen og venner seg kanskje til at menn i posisjon misbruker makten sin, sier hun.

Kvinner begrenser seg selv

Noe av årsaken til at ukulturen ikke er blitt gjort noe med, er at mange damer ikke har sagt direkte ifra, hverken til mennene som har trakassert eller til ledere, mener Faugli.

Det har også vært vanskelig å finne ut av hva man konkret kan gjøre for å endre kulturen, mener hun.

– Min erfaring er at man tar hånd om verstingene og de groveste tilfellene, men det er aldri blitt tatt et oppgjør med kulturen for seksuell trakassering i fagbevegelsen. Metoo er et grasrotoppgjør der mange kvinner står sammen, tør å snakke om det og krever endring. Mitt inntrykk er at det allerede har ført til en økt bevissthet, og at endringer er i ferd med å skje, sier hun.

Faugli tror gjentagende trakassering gjør at kvinner legger bånd på seg og begrenser seg selv i situasjoner hvor seksuell trakassering ofte forekommer.

– Om det er på konferanse eller seminar, så kan man enten velge å legge seg eller være oppe sent, bli kjent med folk og bygge nettverk. Alle i politikken vet at det er mye kunnskapsutveksling og diskusjoner for videre politisk arbeid som skjer i disse uformelle settingene. Hvis mange kvinner velger å legge seg tidlig i frykt for å bli utsatt for ubehagelige situasjoner, går de glipp av dette.

LO-leder: – Skal ikke ha noen illusjoner

Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO, sier han ikke kjenner til at det er blitt advart mot konkrete, navngitte menn på seminarer, konferanser eller møter som innebærer overnatting.

Han og resten av ledelsen i LO tok tak i seksuell trakassering for en måned siden, da metoo-kampanjen begynte å få ordentlig fotfeste i Norge. Sammen med alle lederne for LOs 26 forbund ble det startet en gjennomgang av rutiner og retningslinjer for hvordan varsling og oppfølging skal håndteres.

– Vi ønsker å se om det vi har, er godt nok, sørge for at retningslinjene er godt nok kjent og blir fulgt opp, sier Gabrielsen.

– Tone Faugli mener det er en kjent sak blant mange ledere i fagbevegelsen at seksuell trakassering skjer. Likevel har ingen tatt tak i dette. Hva er din kommentar til det?

– Selv om vi har jobbet med å forebygge mot seksuell trakassering i mange år, skal man ikke ha noen illusjoner om at det er bedre i fagbevegelsen enn andre arbeidsplasser, men heller ingen grunn til å tro at det er verre. Derfor har vi satt i gang styrkingen av forebyggingsarbeidet, sier Gabrielsen.

Støtter oppropet

Han sier at LO blant annet skal gjøre en grundig kartlegging blant tillitsvalgte for å få et bedre bilde av omfanget av seksuell trakassering i forbundene.

– Det er viktig at vi håndterer dette på en skikkelig og god måte. Slik sett er vi i gang med det oppropet tar opp. Det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i fagbevegelsen.

– Hvorfor har dere ikke foretatt en slik kartlegging tidligere?

– Som sagt, så har vi jobbet med seksuell trakassering lenge. I forbindelse med at vi nå, sammen med forbundene, gjennomgår retningslinjene, har vi sett behovet for å få en bedre oversikt, sier Gabrielsen.

Han kjenner ikke til at det har vært motstand mot gruppen bak oppropet.

– Både jeg og resten av ledelsen er glade for initiativet. Jeg stiller meg helhjertet bak oppropet. Jeg håper at den økte bevisstheten som har kommet med metoo-kampanjen setter varige spor og at den fører til en reell holdningsendring.

– Oppropet viser at det er mange flere tilfeller av seksuell trakassering enn de ni håndterte og tidligere omtalte sakene i Dagsavisen. Hvordan kunne dette skje?

– Ettersom de fleste saker håndteres der og da, ute i klubber, avdelinger og forbund, må forbundene få svare for seg. De få sakene vi har hatt, har vi håndtert på en korrekt måte. Jeg kan ikke uttale meg om hvordan, ettersom dette er personalsaker.