Ola Lund Renolen (MDG) visste heller ikke at eieren av Lade Arena hadde klaget til Trondheim kommune på vedtaket om å slippe til detaljhandel i den ombygde verkstedhangaren i Haakon VIIs gate.

Lade Arena eies av DNB Livsforsikring, som står i fare for å miste leietakere når kjøpesenteret i hangaren åpner om et års tid. XXL, Rusta og Power leier alle lokaler i Lade Arena. Jula som holder til i et annet bygg like ved, skal også inn i hangaren.

- Jeg har ikke vært med på å behandle noen reguleringsplan for hangaren. Det viser seg at bystyret i mai 2012 vedtok reguleringsplan for Haakon VIIs gate 27 og 27 B. Flere av oss som sitter i bygningsrådet i dag, var ikke valgt til bystyret for seks år siden, sier Renolen, som er skeptisk til å tillate enda flere kjøpesentre utenfor Midtbyen.

- Seks år er lang tid og mye har skjedd siden når det gjelder byutvikling. Derfor hadde det vært naturlig at saken hadde blitt forelagt bygningsrådet på nytt, legger han til.

I og med at eiendomssjef Odd Magne Basmo i DNB Næringseiendom AS, som også representerer Lade Arena-eier DNB Livsforsikring, har påklaget byggesaken, må klagen behandles av bygningsrådet, etter planen i august. Men først må bygningssjefen vurdere klagen og skrive sin innstilling til bygningsrådet.

Trelast og maskiner

Basmo hevder at den seks år gamle tillatelsen gjelder plasskrevende varegrupper som forretninger for biler, motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.

Hangaren Lade AS ble i november 2015 solgt til Dolphin eiendom fra Coop Norge eiendom for vel 25 millioner kroner. I byggesøknaden er det opplyst at eiendommen skal brukes til handel innen sport og fritid, møbel og innbo, elektrohandel og byggevarer. At dette er å anse som plasskrevende varer, hevder Basmo er feil.

- Det er ikke lenge siden jeg selv satt i møte med Næringsforeningen i Trondheimsregionen der foreningen uttrykte bekymring for utviklingen i Midtbyen, med sviktende omsetning på kjøpesentrene. Nå kommer enda et kjøpesenter på Lade. Det kan ikke være i næringsforeningens interesse, mener varaordføreren.

Skader Midtbyen

Også kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) synes det er merkelig at det etableres nok et kjøpesenter utenfor Midtbyen og at saken ikke er lagt frem til politisk behandling. Ifølge Lykke svekkes Midtbyens konkurranseforhold ytterligere ved å åpne for flere kjøpesentre eller varehus på Lade og Tiller.

Ola Lund Renolen sier det er ytterst betenkelig at bystyret i 2012 vedtok en ny reguleringsplan for Haakon VIIs gate 27 og 27 B, som innebærer nok et kjøpesenter på tomta. Når XXL, Power og Rusta flytter ut fra Lade Arena vil høyst sannsynlig nye leietakere flytte inn i Lade Arena og føre til enda mer handel på Lade, på bekostning av Midtbyen.

Hangaren på Lade har hatt skiftende eiere. Coop ønsket å bygge den om til byggvarehus, men møtte mostand fra antikvariske myndigheter. Den ombyggingen som nå skjer, støttes imdlertid av byantikvaren.

Renolen sier han i vinter stemte imot å la Coop Midt-Norge bygge nytt byggvarehus på Nortura-tomta på Leangen, vis-à-vis Ikea. Coop ønsker å flytte byggvarehuset fra trange og inneklemte forhold på Lade til Leangen, men rådmannen sa nei. Han viste til at tomta etter Nortura skal omdisponeres fra næringsmiddelindustri til lager, industri, kontor og forretning.

I strid med kommuneplan

Rådmannen mente søknaden fra Coop var i strid med kommuneplanens arealdel 2012–2024 og interkommunal arealplan, vedtatt i februar 2015 der det ikke skulle tillates mer forretning på Tunga og Leangen. Men et flertall i bygningsrådet i mars vedtok å sende saken ut på høring.

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Børge Beisvåg, mener vedtaket om å bygge om hangaren på Lade til kjøpesenter er i tråd med tidligere politiske vedtak i Trondheim kommune.

At denne etableringen rammer handelsnæringen i Midtbyen, er ikke Beisvåg umiddelbart enig i.–Forretninger som XXL og Jula er så plasskrevende at store nok areal i Midtbyen ikke er å oppdrive. Midtbyen må finne virksomhet som egner seg, sier han.

Handler på nettet

Beisvåg understreker at det skjer store endringer innen handelen, ikke minst med hensyn til netthandel som tar stadig større andeler. Utviklingen går i retning av at kunden får sendt varen direkte fra sentrallager og hjem til seg.

- Næringsforeningen er ikke til bare for Midtbyen. Vi ivaretar interessene til næringslivet i hele regionen og er opptatt av at de som driver handel skal ha gode forhold, uansett hvor de holder til, sier Børge Beisvåg.

foto
Økt handel: Skeptikerne til flere kjøpesentre utenfor Midtbyen, som hangaren i Haakon VIIs gate, mner det vil bidra til en ytterligere svekkelse av handelen i Midtbyen. Foto: Christine Schefte, Adresseavisen
foto
Påklaget: Eieren av Lade Arena har klaget på vedtaket om å bygge om hangaren på Lade til slik handel det nå legges opp til. Varaordfører Ola Lund Renolen fra MDG (i midten) og kommunalråd Geirmund Lykke fra KrF (t.h.) er skeptisk til enda mer handel på Lade og mener saken skulle vært behandlet politisk på nytt. Foto: Mariann Dybdahl