Det er tredje gang Trondheim har forsøkt å bli Smart City, og på tredje forsøk ble det gevinst.

- Ja, endelig. Dette er stort for byen, sier Silja Rønningsen, prosjektleder for Smartby i Trondheim kommune.

Søknaden som vant er et samarbeid mellom Trondheim og den irske byen Limerick. Prosjektet er innenfor EUs gigantiske forskningsprogram Horisont 2020 og ledes av NTNU. Totalt inngår syv europeiske byer og 25 små og store bedrifter og organisasjoner lokalt og i Europa i søknaden. EU spytter inn 200 millioner kroner og partnerne selv bidrar med 100 millioner. Av til sammen 340 millioner, skal 140 forvaltes i Trondheim

Bedre byer

Hensikten er å bli bedre til å utvikle fremtidsrettede byer, og bidra til å løfte lokalt næringsliv opp og ut. Dette skal skje gjennom smarte energiløsninger, grønn næringsutvikling, ny teknologi og økt innbyggerinvolvering. Så langt er Stavanger eneste norske by som kan kalle seg smartby-fyrtårn.

EUs velsignelse

- Trondheim har lenge vært en smart by. Endelig får vi også EUs velsignelse. Dette gir oss større krefter og langt flere muligheter i arbeidet med å utvikle byen. Dessuten vil vi gjennom gode og smarte løsninger bidra til å utvikle andre europeiske byer, sier rådmann Morten Wolden, i en pressemelding.

Trondheim og Limerick drar lasset

Trondheim skal sammen med Limerick dra lasset i et bredt femårig innovasjonsprosjekt som involverer de mindre følgerbyene Sestao i Spania, Pisek i Tsjekkia, Smolyan i Bulgaria, Alba Iulia i Romania og Võru i Estland.

- Trondheim og Limerick samarbeider med følgerbyene for å bli europeiske foregangsbyer innen smarte, framtidsrettede og bærekraftige løsninger, forteller professor Annemie Wyckmans, leder for NTNU Smart Sustainable Cities og koordinator for smartby-prosjektet.

I kunnskapsaksen

Trondheim skal lage elleve demonstarsjonsprosjekter og bruke Sluppen, NTNUs campus og Brattøra som testområder. Arbeidet starter ved nyttår og går i fem år. De tre første årene skal demonstrasjonsprosjektene lages, og de to siste årene skal man teste ut løsningene. Sluppen og Brattøra ligger i hver sin ende av Kunnskapsaksen, et område preget av forskning, utdanning, kunnskapsformidling, offentlig forvaltning, innbyggerdeltagelse og et innovativt næringsliv.

Det handler ikke bare om teknologi og innvasjon, man skal også anbefale politikk og utvikle forretningsmodeller. For eksempel vil et av prosjektene se på om banker kan finansiere utbygging av solcellerenergi og batteri, og leie ut anleggene.

Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen er ikke overrasket.

- Trondheim kommune har skjønt viktigheten av å gå sammen med næringslivet for å utvikle løsninger til beste for innbyggerne. Dette gode prosjektet er med på å gjøre byen mer innovativ og bærekraftig, samtidig som det kan føre til næringsutvikling, sier Røttingen.

EU-penger

Innen 2050 vil 80 prosent av verdens befolkning bo i byer. EU har derfor sterkt fokus på byer og bysamfunn. Fyrtårnprogrammet har 36 fyrtårnbyer og 36 følgerbyer. Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og har som mål å bedre den økonomisk veksten og øke sysselsettingen i Europa.

Samarbeid med næringslivet

- Vi har 23 næringslivs- og andre aktører med på laget, hvorav ti fra Trøndelag og Norge. At næringslivet, forskningsmiljøene og innbyggerne deltar, er en viktig faktor for å lykkes maksimalt, sier Silja Rønningsen.

Et av selskapene som deltar er R. Kjeldsberg AS. Konsernet var en sentral aktør i utviklingen av Nedre Elvehavn og er nå involvert i å utvikle Sluppen, en av Trondheims «nye» bydeler.

- Det som er spennende med Smartby er at vi jobber frem løsninger som er generelle, og som kan rulles ut i andre byer. Vi kan ikke spesiallage løsninger som passer kun for Trondheim. Det må være et større marked, sier Ole Petter Bjørseth, daglig leder i R. Kjeldsberg AS. Også mindre selskaper kan få drahjelp gjennom prosjektet. Blant dem er infrastrukturselskapet FourC, som jobber med IT-løsninger, spesielt mot kollektivtrafikk.

Partnerne

Samarbeidspartnere: IES, Powel, University of Limerick, Energy Agency of Plovdiv, FutureAnalytics Consulting, R2M Solutions, ISOCARP, Trønderenergi, ABB Norway, AtB, AVIS Budget Group, Statkraft Varme, ESB Innovation, ESB Networks, Ove Arup & Partners, Kjeldsberg, FourC, Smart MPower, Space Engagers, Colaborativa, Officinae Verdi, IOTA Foundation, NHP Eiendom og GKinetic Energy.

foto
Annemie Wyckmans ved NTNU koordinerer prosjektet. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
Trønderenergi er et av de norske selskapene som deltar. Foto: STEINAR FUGELSØY, Adresseavisen
foto
En boligblokk på Tempe skal fungerer som testfelt. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
Trønderenergi med Bård Olav Uthus, rådmann Morten Wolden og Trønderenergi med Harald Bjørlykke er med i Smartby-prosjektet. Foto: Terje Svaan