- Det betyr at politikerne ikke tar på alvor det de selv har vedtatt, sier han.

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag gikk mot fylkesrådmannens innstilling når de åpner for industri på Furumoen i Orkdal. Bare Vindheim og Svs Rakel Skårslette Trondal, stemte mot vedtaket der det slås fast at fylkesutvalget ikke har innsigelser til at kommunen omregulerer området til næringsformål.

Utvalget kom til at regionale næringshensyn teller tyngre enn ulempene. Dermed ligger alt til rette for at Norsk Kylling kan etablere seg her om de ønsker det.

Orkdalordfører Bang var selv til stede for å følge debatten. Han er fornøyd med konklusjonen.

- Dette betyr at Norsk Kylling kan komme til Orkdal. Det er ingen formelle hinder i vår arealplan. Vi tar sikte på å ha reguleringsplanen klar i desember, sier han.

- Honnørvedtak

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har tidligere trukket sin innsigelse for området som gjaldt jordvern. Fylkesrådmannen pekte i sin innstilling på miljøkonsekvensene og målene i vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i vannregion, som begrunnelse for å stoppe industriområdet.

Jan Bojer Vindheim, som er leder for Vannregion Trøndelag, er skuffet etter møtet tirsdag.

- Vi har enstemmig vedtatt en handlingsplan for vannregionen. Men det blir bare et honnørvedtak. Når konsekvensene vises kommer vedtak som går på tvers av dette, sier Vindheim.

Vindheim viser til at våtmarksdelta som det her er snakk om er områder det er få igjen av.

- Furumokjela er et viktig naturområde som vi må ta vare på, sier Vindheim.

foto
Fornøyd. Orkdal-ordfører Oddbjørn Bang (Sp) tør ennå ikke feire, men er glad for fylkespolitikernes vedtak som åpner for at Norsk Kylling kan få bygge produksjonsanlegge i Orkdal. Jordet bak ham er det som nå kan bli fabrikkområde.

Kamp om gigantetablering

Malvik kommune og Orkdal kommune har knivet om å sikre seg Rema-eide Norsk Kyllings nye produksjonsanlegg, etter at det sommeren 2016 ble klart at de ønsker å flytte fra Støren. I Malvik har en lokalisering på Sveberg vært aktuell, mens Norsk Kylling selv har konkludert med at Furumoen i Orkdal vil være det beste alternativet.

Senterpartiets Gunn Iversen Stokke og Høyres Torhild Aarbergsbotten fremmet forslaget som ble vedtatt av fylkesutvalget tirsdag. Overfor Adresseavisen legger Stokke vekt på at fylkespolitikerne ikke har innsigelsesrett ut fra jordvernhensyn. Hun viser til at Senterpartiet lokalt har stemt mot på grunn av dette, men at de har fått inn formuleringer som sikret at dyrket mark som går tapt blir erstattet med omregulering andre steder i kommunen.

- Vindheim er kritisk til vedtaket fordi han mener dere som politikere ikke tar ansvar for det dere har vedtatt tidligere, hva tenker du om dette?

- Dersom alle slike vedtak skal være førende i all evighet, vil vi stoppe all utvikling. Det å være politiker handler om å finne best mulige løsninger, sier Stokke.

I vedtaket ber fylkesutvalget også kommunen følge spesielt med på konsekvensene for vannforekomsten i området, Furumokjela, slik at det kan gjøres tiltak slik at dyreliv og biologisk mangfold blir ivaretatt. Fylkesutvalget ber også fylkesrådmannen planlegge en revidering av hele arealstrategien, som favner hele Trøndelag og drøfter hvilke områder som er minst konfliktfylte med tanke på blant annet jordvern, vanndirektivet, biologisk mangfold og klima.

Orkdalordfører Bang tør likevel ikke starte feiringen av at produksjonsanlegget havner i hans kommune, ennå:

- Jeg har lært meg å være tålmodig, men nå tror jeg virkelig at det nærmer seg, sier han.