Det er i kjølvannet av det store engasjementet byens ungdommer viste i saken der en familie med tre barn trues med å sendes til Afghanistan at byens politikere nå ber Stortinget om å revurdere returpolitikken til landet.

For to uker siden mobiliserte over 1000 ungdommer fra byens skoler på Torvet for å vise sin støtte til familien. Den afghanske familien vant mot staten i tingretten i april i 2016, men fikk nylig vite at de må forlate Norge etter fem år og tre måneder. Dommen etter ankesaken i lagmannsretten var nådeløs. Staten vant frem på alle punkter.

- Risikerer å bli drept

Det var Venstres kommunalråd Erling Moe som la fram forslaget til uttalelsen, og han fikk et stort flertall  i formannskapet tirsdag.

- Returpolitikken til Afghanistan er svært omstridt, og det er påvist at mange går en utrygg skjebne i møte – man risikerer også å bli drept. Norge ligger på topp i Europa når det gjelder antall utsendelser, og Stortinget må derfor se på asylpolitikken på nytt. I Trondheim er det nå tre barn som trues med å sendes til Afghanistan – et land de aldri har vært i. Vi har sett et stort folkelig engasjement for disse barna, med over 1000 som demonstrerte på Torvet. Dette engasjementet må vi politikere ta alvorlig. Vi har et moralsk ansvar for å ta situasjonen til innbyggerne alvorlig, fastslår Erling Moe overfor Adresseavisen.

- Men vil et slikt vedtak i Trondheim ha betydning?

- Ja. Det er stort press på asylpolitikken nå, og Stortinget må ta en fortløpende vurdering. Alt folkelig engasjement kan gi viktig input til Stortinget. Jeg er derfor veldig glad for at forslaget fikk så stor oppslutning, sier Moe.

- Dette er et prisverdig forslag. Senest i går hørte vi om en kronerulling i Namsos for å hjelpe en far og sønn. Vi har også nettopp hatt saken om kvinnen som ble sendt ut fra Steinkjer og ble pisket i hjemlandet, sa De Grønnes Ola Renolen.

- Ekstreme utslag

Også SVs Ottar Michelsen var svært positiv:

- Dette slutter SV seg til. Jeg skjønner veldig godt engasjementet til byens ungdommer i denne saken. Jenta i familien, som er russ, skal sendes tilbake til Afghanistan, et land hun aldri har vært i. Dagens flyktningepolitikk gir helt ekstreme utslag. Det samme ser vi med enslige mindreårige, hvis de ikke stikker fra Norge, sendes de tilbake.

KrF-topp Geirmund Lykke støttet også forslaget.

- Dette er et godt initiativ fra Venstre. Situasjonen i Afghanistan svært krevende, og vi ser at mindreårige asylsøkere føler seg tvunget ut i et ukjent landskap i Europa for å slippe å bli tilbakesendt. Vi må gi disse ungdommene ro og trygghet i Norge, slik at vi unngår risikoen for at de havnet i menneskehandel, sa Lykke.

- Berettiget til en mening

Arbeiderpartiets Geir Waage mente Venstres forslag var "veldig berettiget".

- Vi har dessverre sett at situasjonen i Afghanistan er alt annet enn betryggende. Det bestrides av flere at Kabul er trygt. Dessuten er det mange som kommer fra helt andre steder av landet. Det er også ungdom som sendes tilbake til land de ikke har noe annet forhold til enn at foreldrene deres kommer derfra. Saken om de tre barna fra Trondheim har skapt et stort engasjement, og Ap støtter Venstres forslag helhjertet, fastslo Waage.

Også Høyre var positive til deler av uttalelsen.

- De fleste her representerer partier som har inngått et bredt forlik om asylpolitikken i Stortinget, og det er det viktig å ha i bakhodet. Denne saken gjelder også borgere i vår by, og vi er derfor berettiget til å ha en mening. Men den siste setningen i forslaget, der man ber Stortinget om å iverksette midlertidige tiltak, ønsker ikke Høyre å være med på. Men det er bra at vi har et klart syn på situasjonen, sa Høyres Michael Momyr.

- Bekymret for situasjonen

I uttalelsen som ble vedtatt heter det: «Formannskapet i Trondheim er bekymret for situasjonen for asylsøkere som sendes tilbake til Afghanistan. Amnesty International viser til at situasjonen for de hjemsendte er direkte livsfarlig, og at hjemsendelsene må stanses. Ifølge Amnesty er Norge blant de land som returnerer flest til Afghanistan. I Trondheim deltok nylig tusen skole – elever i en demonstrasjon mot at en familie med tre barn skal sendes til Afghanistan, et land barna aldri har bodd i. Familien har bodd i Norge i seks år, og har fått rotfeste i byen. Det er positivt at ungdom engasjerer seg for sine medmennesker, og situasjonen aktualiserer utfordringene knyttet til retur til Afghanistan. Formannskapet i Trondheim ber Stortinget snarest ta opp returpolitikken når det gjelder afghanere på nytt, og som et første skritt iverksetter en midlertidig stans i hjemsendelse».

Høyre stemte for forslaget med unntak av den siste setningen. Frp ønsket ikke å være med på noen deler av forslaget.