Initivtaker er Annelie Nystrøm og en gruppe naboer og venner på Vikhammer. De reiser et såkalt innbyggerinitiativ på underskrift.no, som krever 300 underskrifter, som gjør at kommunestyret må ta stilling til deres forslag. Nystrøm vil derfor stille spørsmål til ordfører Ingrid Aune (Ap) i kommunestyremøtet førstkommende mandag, i en såkalt spørretime. På kvelden 17. mai hadde de fått inn 294 underskrifter. De har frist til torsdag klokken 10 for å varsle inn sak til mandagen.

- Dere er litt seint ute, hvorfor kommer dette opp nå?

- Fordi engasjementet er utrolig stort og skal det skje noe, må det skje nå. På Facebook-siden «Ordet fritt i Malvik» går debatten og alle er for at folket skal få si sin mening. Uansett hvor du beveger deg i Malvik er det dette folk diskuterer: At vi ikke får lov å være med å bestemme om Malvik burde blitt slått sammen med andre. Og de aller, aller fleste ønsker at vi skal slås sammen. Mitt inntrykk er at det mener folk, uavhengig av partitilhørighet, fremholder Nystrøm.

Ignorert av flertallet

Nystrøm viser til Fylkesmannens innbyggerundersøkelse i 2016 som viste at 51 prosent i kommunen var positive til kommunesammenslåing, eller deling. 350 innbyggere var spurt i den undersøkelsen. I april 2015 ble det imidlertid gjennomført en innbyggerundersøkelse der et knapt flertall var mot sammenslåing. Rådmannen i Malvik har innstilt på å gå forhandlinger med Trondheim. Men det politiske flertallet, med ordfører Aune i spissen, ønsker det ikke. Flertallet består av SV, Senterpartiet, De Grønne – i tillegg til Ap.

- Hvordan kan det politiske flertallet bare ignorere dette? Det er ganske merkelig at de 17 politikerne som utgjør flertallet i kommunestyret skal kunne bestemme at 14 000 innbyggere ikke får si sin mening, mener Nystrøm.

- Dele Malvik

Dette er alternativene Nystrøm mener folket skal få velge mellom:

a) Bestå som egen kommune

b) Slås sammen med Trondheim

c) Slås sammen med Stjørdal

d) Dele kommunen slik at Hommelvik går til Stjørdal og Vikhammer/Saksvik går til Trondheim.

Selv mener Nystrøm at det riktige er å dele Malvik i to, altså alternativ d.

Spent før mandag

- Jeg har inntrykk av at hommelvikingene forholder seg tettere til Stjørdal, mens vi på Vikhammer føler sterkere for Trondheim, sier Nystrøm, som selv er oppvokst på Byåsen.

- Ønsker du en konsekvensutredning først?

- Jeg mener ikke det trengs, jeg vil gjerne ha en folkeavstemning kjapt og så at politikerne går videre med eventuelle forhandlinger når man vet hvem man skal forhandle med. Ikke stemmer jeg Ap, men det skal gå greit med Rita Ottervik som ordfører. Jeg ser ingen grunn til at Malvik skal bestå som egen kommune, sier hun.

Det er Nystrøm som skal legge frem resultatene fra innbyggerinitiativet i kommunestyremøtet, og det er ikke daglig kost at en innbygger gjør det.

- Jeg er kjempespent, har aldri gjort noe slikt før.

Adresseavisen lyktes ikke å få tak i Ingrid Aune for en kommentar tirsdag.