De ti siste årene har Midtbyens andel av handelen i Trondheim gått ned med 3,1 prosent, fra 15,9 til 12,4 prosent. Fallet er imidlertid mindre enn i både Stavanger, Bergen og Kristiansand, viser data Adresseavisen har samlet inn.

I de tre byene er sentrums andel av den totale handelsomsetningen for perioden 2008 – 2017 gått ned med henholdsvis 3,9 prosent, 4,2 prosent og 8,1 prosent.

foto
Omsetningssvikt. De ti siste årene har Midtbyens andel av handelen i Trondheim gått ned med 3,1 prosent, fra 15,9 til 12,4 prosent. Fallet er mindre enn i både Stavanger, Bergen og Kristiansand Foto: Vegard Eggen

Kronikk: Stemmer teller, sakene avgjør

Debattt om sentrum i mange norske byer

Det er ikke bare i Trondheim debatten om sentrumsutviklingen har rast de siste årene. I flere av de andre norske storbyene har ønsket om å kutte personbiltrafikken, tilgangen på parkering i sentrumskjernen, og etablering av kjøpesentre også vært sentrale temaer.

I Bergen har debatten om etableringen av store handelssentrum i Åsane, og utbygging av hoteller og utleieleiligheter i bykjernen skapt bekymring for at handelsstanden forsvinner fra sentrum. I Stavanger utarbeides nå en ny sentrumsplan, for å sørge for at handelen og tilbudene i sentrum vokser i tråd med den store befolkningsveksten på Jæren. I Kristiansand ledet byggingen av Sørlandssenteret, Nordens største kjøpesenter målt i areal, til stor bekymring for at sentrumsgatene skulle legges øde.

foto
Fortettingsdebatt. Forslaget om et åtte etasjers nybygg med kontorer, butikker og boliger mellom Thomas Angells gate og Olav Tryggvasons gate i Trondheim har skapt debatt. Foto: Roy Tommy Bråten/Jarmund / Vigsnæs A/S Arkitekter

Ordet fritt: Tøys å legge skylden på bilkjøring for at færre handler i Midtbyen

- Politikerne må sørge for mer fortetting i sentrum

- Bergen opplevde i 2017 nedgang i sentrumshandelen for andre år på rad. Det har aldri skjedd tidligere, sier markedssjef Thomas Ottesen i Bergen Sentrum AS.

Han mener årsakene til den negative utviklingen skyldes ulike faktorer.

- Den mest grunnleggende faktoren skyldes arealpolitikken, politiske beslutninger om hvor boliger, arbeidsplasser, fritidstilbud med videre skal etableres, sier Ottesen, som mener politikerne må sørge for flere innbyggere og mer fortetting i sentrum.

- Erfaringen viser at hovedfundamentet i handelen i sentrum er folk som bor i sentrum. Det er en kjensgjerning at vi gjør de fleste innkjøpene vår i nærheten av der vi bor. For varehandelen er derfor en sentrumsbeboer langt viktigere enn handlende som besøker sentrum av og til. En fastboende er gull for byen, påpeker Ottesen.

foto
Historisk. Bergen sentrum opplevde i 2017 nedgang i omsetningen for andre år på rad. Det har ikke skjedd tidligere.

Vil ha bilfri by i Bergen sentrum

Daglig leder Steinar Kristoffersen i Bergen sentrum AS skriver i Byberetningen for 2017 at «alternativet til en spredtbygd byregion med et enormt transportbehov, er å utvikle en mye mer folkerik og tilnærmet bilfri, miljøvennlig «gåby».

I Bergen løftes byutvikling også fram som et hovedtema i debatten om et levende bysentrum

«Gjennom flere tiår er det fattet politiske beslutninger som har svekket Bergen sentrum betydelig. Folketallet er dramatisk redusert. Det samme er det næringsmessige grunnlaget og potensialet», skriver

Kristoffersen, som mener «den negative utviklingen skjøt for alvor fart på 1980-tallet med økt boligbygging og etablering av store bilbaserte kjøpesentre utenfor sentrum.»

Hans løsning er å «bygge mange flere tusen nye boliger og arbeidsplasser i sentrum og sentrale strøk. Det er i alles interesse at langt flere mennesker enn i dag kan bo, utdanne seg og jobbe i gangavstand til bysenteret.»

foto
Stagnasjon Siden 2014 har omsetningen i Midtbyen i Trondheim stagnert. Nedgangen fra 2014 til 2017 er på 52 millioner kroner, fra 3 281 millioner kroner i 2014 til 3 229 millioner kroner i fjor.

Kronikk: Slaget om Midtbyen

Stagnert omsetning i Midtbyen

Siden 2014 har omsetningen i Midtbyen i Trondheim stagnert. Nedgangen fra 2014 til 2017 er på 52 millioner kroner, fra 3 281 millioner kroner i 2014 til 3 229 millioner kroner i fjor. I samme tidsrom har omsetningen utenom sentrum økt med 2,9 milliarder kroner, fra 19,8 milliarder i 2014 til 22,7 milliarder i fjor.

Også når det gjelder tallene for siste år har Trondheim den minste nedgangen i den totale omsetningen for sentrumshandelen, – 0,8 prosent i Trondheim og mellom 1,1 og 4,4 prosent nedgang i de tre andre byene.

foto
Tekstil. Midtbyen har en stor andel av handelen innenfor bransjene klær, sko og reiseffekter og spesialbutikker. Innen tekstil viser 2017-tallene for butikkene i Midtbyen en nedgang på 5 prosent.

Netthandel stadig større konkurrent

Tall fra Virke viser at netthandel blir en stadig større konkurrent til tradisjonell varehandel. I 2017 utgjorde netthandelen 7 prosent av all handel i Norge og er i kraftig økning. Netthandelen øker betydelig raskere enn handel for øvrig.

Økningen i fjor var på 13,6 prosent. Omsetningen er fordelt på 69 prosent i norske nettbutikker og 31 prosent i utenlandske.

Siden 2011 har handelen på nettbutikker økt med 281 prosent i utenlandske nettbutikker og 101 prosent i norske.

foto
Netthandel. Sju prosent av all handel i Norge ble gjort på internett i 2017. Foto: Marianne Tønset

Servering stadig større del av omsetningen

Sparebank 1 SR-gruppen skriver i en analyse i varehandelsrapporten for 2017 at servering blir en stadig større del av omsetningen, særlig i bysentrum, men også på kjøpesenter.

- Servering øker også raskere enn varehandel og denne trenden er særlig tydelig i Oslo, skriver SR-gruppen. I hovedstaden har omsetningen for servering økt med 16 prosent fra 2015 til 2017. I Oslo utgjør servering også nesten 12 prosent av omsetningen på kjøpesentrene.

I Trondheim økte kafé og restaurant omsetningen med 1,9 prosent fra 2016 til 2017, viser midtbyregnskapet. Sammen med frisører er dette den eneste bransjen som kan vise til omsetningsøkning. For de øvrige gruppene var omsetningsfallet fra 1,0 til 9,45 prosent. Gjennomsnittlig nedgang i omsetning for medlemsbedriftene i Midtbyen Management var på totalt 3,2 prosent.

Nøyaktig 50 prosent av den totale omsetningen for servering kom i fjor fra Midtbyen, en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med året før.

foto
Servering. Omsetningen på serveringsstedene i Midtbyen utgjør halvparten av den totale omsetningen for alle spisesteder i Trondheim.

Kommentar: Riktig nødhjelp for Midtbyen