Det har tatt Ghaith tre år i Norge for å komme i gang med studiene.

Norske myndigheter har godkjent ingeniørutdanningen fra Syria som tilsvarende en bachelor. Denne uka startet han på masterutdanning i vannkraft samtidig som han har sikret seg deltidsjobb på kafé. Om to år er han 32 år, ferdig sivilingeniør og forhåpentligvis har han fått seg en jobb, tilpasset utdanningen sin.

- Jeg tror vannkraft gir gode muligheter for å få jobb i Norge, sier han. Slik situasjonen er i Syria nå, ser han det som lite sannsynlig å dra tilbake.

Kaffe med melk: Ghaith Al-kohlossi lærer seg baristakunsten på Sellanraa samtidig med at han lært seg norsk og hvordan arbeidslivet fungerer.

Lært mye av å jobbe på kafé

- Mulighetene er store her i Norge, til å studere og til å lykkes, sier Ghaith Al-kohlossi. Han tror han trenger en sivilingeniørgrad for å få jobb.

Bosetting i Malvik kommune, det toårige introduksjonsprogrammet for flyktninger og praksisplass på kafé har hjulpet ham på veien til Gløshaugen. Ikke minst har praksisjobben på kafeen Sellanraa i Trondheim vært lærerik.

- Jeg har lært norsk gjennom å samarbeide med andre og snakke med kundene, jeg har lært å være presis og nøyaktig for eksempel når jeg lager kaffe, blitt kjente med folk, lært hvordan arbeidslivet er organisert i Norge, og jeg har lært respekt, at jeg må respektere alle og oppføre meg høflig mot alle uansett hvem de er, sier Ghaith. I tillegg har praksisplassen, betalt av Nav, ført til at han nå er i ferd med å lære seg baristakunsten og er sikret deltidsjobb når han studerer.

- Dette er integrering, sier han.

Vanskelig flyktningeliv

Fluktruta hans var nesten like omfattende som Europakartet. På flukt fra krigen i Syria, reiste han gjennom Libanon, Tyrkia, Hellas, Makedonia, Serbia, Ungarn, Østerrike, Tyskland, Danmark og Sverige før han kom til Norge i august 2015 og fikk plass på asylmottak i Vadsø. Livet etter det var ikke spesielt lett, forteller Ghaith.

- Første året i Norge var dårlig. Syrerne jeg var sammen med, tenkte negativt. Vi får sikkert ikke jobb her. Det kommer til å bli vanskelig å finne kjæreste. Vi kommer til å være helt alene i et mørkt og kaldt land, forteller Ghaith om hvordan syrerne på asylmottaket tenkte og snakket med hverandre. Så fikk han bosetting i Malvik. Han mener det er en perfekt kommune.

Ghaith Al-kohlossi går fra kaféjobb til sivilingeniørutdanning i vannkraft.

Skeptisk til kaféjobb

- Malvik er en liten og oversiktlig kommune der flyktningene får mye hjelp, men med en storby med mange muligheter rett ved, sier han. Og Trondheim har gitt ham både studieplass og arbeidsplass, selv om han innrømmer at han var skeptisk til jobben på Sellanraa.

- I Syria hadde jeg aldri jobbet på kafé, sier han.

- Jeg tenkte at folk på kafé lukter mat og at det ikke var en bra jobb. Men nå liker jeg jobben og fortsetter etter at praksisperioden er over. Det er en perfekt deltidsjobb for en student fordi det er fleksibelt. Jeg kan jobbe om kvelder og i helger. Det er viktig å bli kjent med arbeidslivet i Norge og dette var en bra måte å lære norsk. Her må jeg snakke norsk og kan bare spørre kollegene på engelsk dersom jeg ikke vet hva det heter på norsk.

Han forteller at alle på Sellanraa skal snakke norsk til kundene som henvender seg på norsk.

Kaféjobb: På kaféen har Ghaith Al-kohlossi lært masse som kommer til nytte senere. Ikke minst har han både lært norsk og hvordan arbeidslivet vårt fungerer.

- Prakteksemplar på god integrering

- Ghaith er et prakteksemplar på at det har lyktes, sier Ann-Kristin Larsen i Nav, Malvik.

- I tillegg til undervisning i norsk og samfunnsfag, har han fått være i et miljø der alle snakker norsk. Ofte holder flyktningene seg sammen med sine egne og snakker sitt eget språk. Det blir det lite integrering av, fortsetter hun. De tok mot Ghaith da han kom fra asylmottaket i Vadsø og satte ham i gang med det toårige introduksjonsprogrammet. Det betyr 37,5 time i uka med skole og arbeid.

- Ghaith har lyktes og nådd målet sitt. Han har brukt de to årene godt.

Ann-Kristin Larsen i Nav, Malvik

Arbeidspraksis er en suksessfaktor

Ann-Kristin Larsen slår fast at historien til Ghaith viser at praksisplass i arbeidslivet er en suksessfaktor for integrering. Hun minner om at norsk arbeidsliv er veldig regulert sammenlignet med mange andre land, og så er det dette med norsken som er nødvendig for å være intergrert i Norge.

- Gode norskkunnskaper tar tid. Det er fantastisk at bedrifter er villig til å ta inn flyktninger. Malvik er veldig opptatt av arbeidspraksis, sier hun og skulle ønske at enda flere bedrifter åpnet dørene for flyktninger i samarbeid med Nav. Hun ønsker at alle flyktingene deres skal få kombinasjonen skole og arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet sitt.