BI er på topp og rykker fra de to neste på lista i en rangering Næringsforeningen i Trondheimsregionen har gjort over hvilken utdanning norske toppledere har. Norges Handelshøyskole (NHH) og NTNU er omtrent like store. Toppsjefene i de 500 største bedriftene er kartlagt dette uoffisielle norgesmesterskapet i sjefsutdanning, kalt topplederundersøkelsen.

Utgangspunktet er DN/Eniros liste over Norges 500 største bedrifter målt i omsetning i juni 2017. 142 av topplederne i disse bedriftene har en grad fra BI. 78 har en grad fra NHH og 71 har en grad fra NTNU. Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø ligger langt bak ifølge denne kartleggingen. Med en grad menes bachelor, master eller doktorgrad.

I 2012 viste den sammme topplederundersøkelsen at nesten en av fem toppledere i Norge hadde utdanning fra NTNU. Det var en økning på 20 prosent fra året før.

Tre store sjefsutdanninger

Kartleggingen viser at Norge har tre store sjefsutdanninger. Norske toppledere er siviløkonomer fra BI og NHH og sivilingeniører fra NTNU. Sivilingeniørene leder i stor grad industribedrifter. Dagens toppledere er stort sett menn. Bare elleve prosent er kvinner. De aller fleste er født på 50- eller 60-tallet og er altså over 50 år.

- Det er interessant å se hvilken bakgrunn topplederne har, sier Kenneth Stoltz i Næringsforeningen. Han har gjort denne kartleggingen siden 2010 og kan nå se hvordan utdanningsnivået endrer seg.

- Vi ser at topplederne i Norges største bedrifter har mer utdanning, flere doble grader med utdanning både i teknologi og økonomi for eksempel,  og de har mer utdanning fra utlandet, sier Stoltz.

foto
Interessant: Kenneth Stoltz i Næringsforeningen i Trondheimsregionen slår fast at lederne har mer utdanning fra før og flere har utdanning fra utlandet.

- BI vinner på grunn av etterutdanning

Årets undersøkelse viser også at BI drar fra NHH og NTNU. Nesten dobbelt så mange toppledere har en grad fra BI som NHH og NTNU til sammen, og det er flere toppledere med utdanning fra BI i 2018 enn det var i den forrige undersøkelsen i 2015. I 2018 hadde 50 prosent av topplederne utdanning i økonomi og ledelse. 25 prosent hadde teknologi- og realfagsbakgrunn.

Ved NTNU er ikke dekan for økonomifakultetet, Monica Rolfsen, overrasket over at BI er så godt representert på CV-en til norske toppledere.

- Veksten til BI handler nok i stor grad om videre- og etterutdanning. Ledere med annen grunnutdanning trenger å vite noe om økonomi og ledelse, og BI er profesjonelle på dette markedet, sier Rolfsen. Hun slår fast at når teknologer har tatt på seg lederjobber, har de også svært ofte tatt tilleggsutdanning i økonomifag. Det slår ut i denne statistikken. Hun mener NTNU har vært for dårlig på etter- og videreutdanning, men at det er i endring.

foto
Topplederskole: NTNU har utdannet mange av topplederne i industrien.

- Toppleder må ha fagkunnskap

- Det er et sug i markedet på grunn av digitalisering. Det er stor etterspørsel etter IT-utdanning, og nå etablerer NTNU seg i Oslo med etter- og videreutdanning, sier Monica Rolfsen. Derfor tror hun at NTNU kommer til å vise mer igjen på toppleder-statistikken om noen år. Hun minner også om at de første siviløkonomene fra NTNU var uteksaminert for vel ti år siden. De har ikke rukket å bli toppledere ennå.

Men dekanen på Fakultet for økonomi har ikke tro på at en økonom uten videre kan lede alle mulige selskaper fra industri til sykehus.

- Det er et ledersyn jeg er uenig i. En toppleder må kunne noe om det bedriften driver med.

foto
Vil utdanne sjefene: Dekan Monica Rolfsen mener NTNU har vært for dårlig på etter- og videreutdanning, men det er endrer seg nå. Hun tror flere av sjefene kommer til å ha en teknologigrad fra NTNU om få år. Foto: Kristin Slotterøy

- Er det viktig for NTNU at mange toppledere har utdanning derfra?

- Ja, absolutt. Det er viktig av flere grunner. En leder må kunne noe om primærvirksomheten. Derfor ser vi at det er mange sivilingeniører i industrien. Toppledere er også med på å forme samfunnet, og ved å utdanne ledere er NTNU med på å legge premissene. Det er viktig å markere seg, sier Rolfsen.

- Teknologi blir viktigere

- Framtidas ledere må være tverrfaglige og kunne se ting i sammenheng. Teknologi spiller en større rolle i flere bransjer framover. Derfor er NTNU satsing på etter- og videreutdanning viktig og riktig.

NB: I undersøkelsen utgjør utdanningen til én toppleder ett poeng til en utdanningsinstitusjon. Dersom vedkommende har en doktorgrad fra NTNU, betyr det et poeng dit. En leder med en bachelorgrad fra BI gir ett poeng dit. Men dersom den samme lederen har tre grader fra tre ulike utdanningsinstitusjoner blir poenget delt i tre.