Ved å klikke på kartet kan du hente fram superbusslinjen(e) som interesserer deg mest og samtidig få fram en oversikt over stasjonene (holdeplassene).

Fordi politikerne ikke tar endelig stilling til kvalitet og kostnader for stasjonsnettet for superbussen før i slutten av april, er det enkelte områder langs traseen som er uavklart og hvor det kan bli endringer i plassering av stasjonene.

Dette gjelder følgende steder:

Superbusslinje 1

* Strindheim - Gildheim

* Buran - Solsiden

* Bratsbergveien - Sluppen - Kroppan bru

* Tonstadkrysset

* Martin Linges vei - Peder Morsets vei (Sivert Thonstads vei)

Superbusslinje 2

* Gildheim - Strindheim - Leangen stasjon

* Buran

* Bratsbergveien - Sluppen - Kroppan bru

* Tonstadkrysset - Bjørndalsbrua

* Saupstadsenteret - (Casper Lundes veg - Torplassen) Midteggen - Skyttervegen - Lyngvegen

Superbusslinje 3

* Hospitalskirka - Kalvskinnet - Skansen

* Byåsen skole - Munkvoll - Søndre Hallset - Østre Hallset

Kilde; Superbussprosjektet